Avslutta saker for Efta-domstolen og EU-domstolen

Oversyn over saker som Noreg har vore involvert i. (Merk at oversikta ikkje er heilt komplett.)

Saker for Efta-domstolen 

 • E-15/20 Påtalemyndigheten mot P
 • E-13/20 O mot Arbeids og velferdsdirektoratet
 • E-10/20 ADCADA Immobilien AG PCC v. Finanzmarktaufsicht
 • E-14/20 Liti Link AG v. LGT Bank AG
 • E-9/20 Esa mot Norge
 • E-8/20 N mot Påtalemyndigheten
 • E-4/20 Tor Arne Martinez v. The Norwegian Government
 • E-3/20 Noreg mot Anniken Jenny Lindberg
 • E-2/20 Noreg mot L
 • E-1/20 Abdulkerim Kerim mot Noreg
 • E-1/17 Konkurrenten.no AS mot Esa
 • E-4/17 Eftas overvåkingsorgan (Esa) mot Norge
 • E-5/17 Merck Sharp & Dohme Corp. v Einkaleyfastofan
 • E-6/17 Fjarskipti hf. v Síminn hf.
 • E-8/17 Henrik Kristoffersen mot Norges Skiforbund
 • E-10/17 Nye Kystlink AS v Color Group AS og Color Line AS
 • E-9/14: Proceedings  concerning Otto Kaufmann AG
 • E-19/13 Konkurrenten.no AS v. Efta Surveillance Authority
 • E-26/13: Íslenska ríkið v Atli Gunnarsson
 • E-21/13: The  Federation Internationale de Football Association (Fifa) v Efta  Surveillance Authority
 • E-3/13 and E-20/13 Fred. Olsen and Others v the Norwegian State
 • E-13/13: Efta  Surveillance Authority v. Norway
 • E-9/13 Efta Surveillance Authority v. Norway
 • E-15/12: Jan Anfinn Wahl v the Icelandic State
 • E-2/12: HOB-vín ehf. v  Áfengis- og tóbaksverslun ríkisins
 • E-1/12 Den norske forleggerforening v. Efta Surveillance Authority
 • E-19/11: Vín Trío ehf. v. Íslenska ríkinu
 • E-16/11: Efta  Surveillance Authority v. Iceland (Icesave). Se  pressemelding om saka og det norske innlegget
 • E-10/11 og 11/11 Hurtigruten ASA, The Kingdom of Norway v Efta Surveillance Authority
 • E-9/11: Efta Surveillance Authority v the Government of the Kingdom of Norway
 • E-7/11: Grund, elli- og hjúkrunarheimili v Lyfjastofnun
 • E-5/11: Efta Surveillance Authority v the Government of the Kingdom of Norway
 • E-2/11: STX Norway Offshore AS m.fl. v Staten v /Tariffnemnda      
 • E-18/10: Efta Surveillance Authority v the Government of the Kingdom of Norway
 • E-15/10 Posten Norge AS vs. Efta Surveillance Authority
 • E-14/10: Konkurrenten.no AS v Efta Surveillance Authority
 • E-12/10: Efta Surveillance Authority v The Republic of Iceland
 • E-1/10: Periscopus AS v. Oslo Børs ASA og Erik Must AS. (Prejudisiell framlegging frå Oslo Tingrett. Spørsmål om tolking av Europaparlaments- og Rådsdirektiv 2004/25/EF om overtakingstilbod.)
 • E-2/10: Þór Kolbeinsson v the Icelandic State (Direktivene 89/391/EØF og 92/57/EØF om arbeidstakernes sikkerhet og helse, samt spørsmål om vilkårene for statlig erstatningsansvar etter EØS-retten ved mangelfull gjennomføring av rettsakter).
 • E-6/08: Efta Surveillance Authority v the Kingdom of Norway (direktiv 2002/91/EF om energieffektivitet i bygningar)
 • E-10/10: Efta Surveillance Authority v the Government of the Kingdom of Norway. (Traktatbruddssak for Efta-domstolen. Manglande gjennomføring av yrkeskvalifikasjonedirektivet (2005/36/EF).
 • E-11/07 and E-1/08: Olga Rindal and Therese Slinning v Staten v/Dispensasjons - og klagenemnda for bidrag til behandling i utlandet
 • E-9/07 and E-10/07: L'Oréal Norge AS v Aarskog Per AS and Others and Smart Club Norge
 • E-8/07: Celina Nguyen v Staten v/Justis- og politidepartementet
 • E-7/07: Seabrokers v Staten v/Skattedirektoratet
 • E-5/07: Private Barnehagers Landsforbund v Efta Surveillance Authority
 • E-2/07: Efta Surveillance Authority v Norway
 • E-1/07: Request for an Advisory Opinion from Fürstliches Landgericht in criminal proceedings
 • E-4/06: KLM Royal Dutch Airlines v Staten v/Finansdepartementet
 • E-3/06: Ladbrokes Ltd. v The Government of Norway, Ministry of Culture and Church Affairs and Ministry of Agriculture and Food
 • E-2/06: Efta Surveillance Authority v the Kingdom of Norway (Heimfallsaka)
 • E-1/06: Efta Surveillance Authority v the Kingdom of Norway (Spelmonopolsaka)
 • E-3/05: Efta Surveillance Authority v The Kingdom of Norway
 • E-1/05: Efta Surveillance Authority v Norway
  E-9/04: The Bankers’ and Securities Dealers’ Association of Iceland v Efta Surveillance Authority
 • E-5/04, E-6/04, and E-7/04: Fesil ASA and Finnfjord Smelteverk AS (Case E-5/04), Prosessindustriens Landsforening and others (Case E-6/04), The Kingdom of Norway (Case E-7/04) v Efta Surveillance Authority
 • E-4/04: Pedicel AS v Sosial- og helsedirektoratet
 • E-3/04: Tsomakas Athanasios and Others with Odfjell ASA as an accessory intervener v The Norwegian State
 • E-1/04: Fokus Bank ASA v The Norwegian State, represented by Skattedirektoratet (the Directorate of Taxes)
 • E-4/03: Efta Surveillance Authority v Norway 

Sakene er lagt ut på Efta-domstolen si heimeside.

Saker for EU-domstolen 

 • C-166/20 Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija
 • C-819/19 Stichting Cartel Compensation e.a.
 • C-619/19 Land Baden-Württemberg
 • C-585/19 Academia de Studii Economic din Bucuresti
 • C-624/17 Tronex
 • C-465/17 Falck Rettungsdienste et Falck
 • C-393/17 Kirchstein
 • C-326/17 RDW e.a
 • C- C-230/17
 • C-557/16 Astellas Pharma
 • C-497/17 Ecocert France/Bionoor
 • C-551/16 Klein Schiphorst
 • C-533/13 (AKT)
 • C-440/13 (Croce Amica One Italia)
 • C-396/13 (Sähköalojen ammattiliitto ry)
 • C-358/13 (D.)
 • C-362/13, C-363/13 og  C-407/13 (Fiamingo and Others)
 • C-573/12 (Ålands vindkraft)
 • C-522/12 (Isbir)
 • C-46/12 (L. N.  v Styrelsen for Videregående Uddannelser og Uddannelsesstøtte)
 • C-48/11 A  (Veronsaajien oikeudenvalvontayksikkö v A Oy)
 • C-122/10 (Ving Sverige)
 • C-366/10 (The Air Transport Association of America e.a)
 • C-43/10 (Nomarchiaki Aftodioikisi Aitoloakarnanias and Others v Ypourgos Perivallontos, Chorotaxias kai Dimosion ergon and Others)
 • C-542/09 (Commission of the European Communities v Kingdom of the Netherlands).
 • Case-245/09 (Omalet)
 • Joined cases C-447/08 and C-448/08 (Sjöberg and Others)
 • C-258/08 (Ladbrokes Betting & Gaming et Ladbrokes International)
 • C-203/08 (Sporting Exchange)
 • Case C-46/08 (Carmen Media Group Ltd)
 • Joined cases C-316/07, C-358/07 to C-360/07, C-409/07 and C-410/07 (Markus Stoss and Others)
 • C-409/06 (Winner Wetten)
 • C-433/05: Sandstrøm
 • C-19/08 (Petrosian m.fl.)
 • C-319/07 (Specialarbejderforbundet i Danmark (SID) mot Kommisjonen for De europeiske fellesskaber, Kongeriket Danmark og Kongeriket Norge)
 • C-208/07 (von Chamier-Glisczinski)
 • C-169/07 (Hartlauer Handelsgesellschaft)
 • C-42/07 (Liga Portuguesa de Futebol Profissional et Baw International)
 • C-452/06 (Synthon)
 • C-436/06 (Dirk Rüffert)
 • C-14/06 og 295/06 (deca-BDE)
 • C-438/05 (Viking Line)
 • C-370/05 (Festersen)
 • C-341/05 (Laval)
 • C-50/05 (Nikula)
 • C-142/05 (Mickelsson et Roos)
 • C-456/04 (Agip Petroli)
 • C-170/04 (Rosengren)
 • C-573/03 (Candolin m.fl)
 • C-296/03 (GlaxoSmithKline)
 • C-245/03 (Eduardo Vieira mod Kommisjonen)
 • C-207/03 og C-252/03 (Novartis m.fl.)
 • C-17/03 (VEMW m.fl.)