Syria: Norge vil bidra til politisk løsning

Situasjonen i Syria illustrerer tydelig hvordan krig og konflikt kan sette et lands utvikling flere tiår tilbake på kort tid. Norge har over tid investert i fredsbyggende tiltak i landet og er en støttespiller for FN i deres arbeid for å få en slutt på konflikten i Syria.

Konflikten i Syria er fastlåst og preges av lav tillit mellom partene og uenighet om veien videre blant regionale og globale aktører. Samtidig peker den nylige etableringen av en nasjonal grunnlovskomite, som ledd i FN-prosessen, på handlingsrommet for politiske fremfor militære fremskritt.

Norge støtter FNs spesialutsending til Syria og FNs videre arbeid med å finne en politisk løsning på konflikten, blant annet gjennom finansiering av kapasitetsbygging og inkludering av kvinner og det sivile samfunn. I tillegg har Norge gjennom ulike tiltak gjort det lettere å diskutere langsiktige politiske løsninger. Norge støtter opp om både lokale dialoger for å redusere vold og annen type dialog om den politiske utviklingen i Syria med parter på tvers av religiøse og politiske skillelinjer. Det er viktig at en politisk løsning er inkluderende og støttet av Syrias folk.

Norge er det femte største humanitære giverlandet til Syria og nabolandene. Ved utgangen av 2019 har Norge oppfylt lovnadene om ti milliarder kroner over fire år fra London-konferansen i 2016. Regjeringen vil fortsette Norges humanitære innsats og støtte arbeidet for å finne en politisk løsning på konflikten.