Syria: Norge vil bidra til politisk løsning

Syria er et tydelig eksempel på hvordan krig og konflikt på kort tid kan sette et samfunn flere tiår tilbake. Krigen har så langt trolig tatt livet av over 300.000 mennesker, men tallene er meget usikre. Man regner med at halvparten av befolkningen er flyktninger, i og utenfor Syria.

Millioner av syrere har behov for mat, medisiner og helsetjenester, en stor andel av dem er barn. Behovet for bedret humanitær tilgang er akutt og sivilbefolkningen lider under mangelen på en politisk løsning.

I denne situasjonen støtter Norge prosjekter som tilrettelegger for humanitær tilgang til områder, særlig i Nord-Syria. Støtten har også gått til lokale dialoger for å redusere vold. Gjennom ulike initiativer har Norge lagt til rette for diskusjon rundt politiske løsninger på konflikten på lengre sikt. Norge har også bidratt med kapasitetsbygging av kvinner og sivilt samfunn, og styrking av lokalråd for å bedre den lokale tjenesteleveransen til befolkningen. Arbeidet gjennomføres i nært samarbeid med FNs spesialutsending Staffan de Mistura.

Det er viktig at en politisk løsning er inkluderende og defineres av det syriske folk. Norge er en av de største humanitære giverne til Syria og nabolandene, og har bidratt med om lag 1,6 milliarder kroner i støtte siden konflikten startet våren 2011. Regjeringen vil fortsette Norges humanitære innsats og bidra i arbeidet med å finne en politisk løsning på konflikten.

Til toppen