Syria: Norge vil bidra til politisk løsning

Situasjonen i Syria illustrerer tydelig hvordan krig og konflikt kan sette et lands utvikling flere tiår tilbake på kort tid. Norge har over tid investert i fredsbyggende tiltak i landet og er en støttespiller for FN i arbeidet for å få en slutt på konflikten i Syria.

Konflikten i Syria er fastlåst og preges av lav tillit mellom partene og uenighet om veien videre blant nasjonale, regionale og globale aktører. En nasjonal grunnlovskomite er etablert som resultat av sikkerhetsresolusjon 2254 (fra 2015), som et ledd i FNs ledelse av fredsprosessen. Det internasjonale samfunn har uttrykt skuffelse over manglende fremgang og resultater i grunnlovskomiteen.

Norge støtter FNs spesialutsending til Syria og FNs videre arbeid med å finne en politisk løsning på konflikten, blant annet gjennom finansiering av kapasitetsbygging og inkludering av kvinner og det sivile samfunn. I tillegg har Norge gjennom ulike innsatser gjort det lettere å diskutere langsiktige politiske løsninger i ulike dialogspor og -formater. Norge støtter opp om både lokale dialoger for å redusere vold og annen type dialog om den politiske utviklingen i Syria med parter på tvers av religiøse og politiske skillelinjer. Det er viktig at en politisk løsning er inkluderende og støttet av Syrias folk.

Våre fredsinnsatser støtter også oppunder gjennomføringen av den norsk-irske sikkerhetsrådsresolusjonen om grensekryssende humanitær bistand til Syria (SR 2585 – vedtatt ved konsensus) gjennom våre dialogpartnere.

Norge er i dag blant de største humanitære bidragsyterne til de som er rammet av konflikten i Syria og har i løpet av de siste ti årene bidratt med over 15 milliarder kroner. Totalt bidro Norge med opp mot 1,6 milliarder kroner i 2021.