Syria: Norge vil bidra til politisk løsning

Situasjonen i Syria illustrerer tydelig hvordan krig og konflikt kan sette et lands utvikling flere tiår tilbake på kort tid.

Hittil har krigen krevd hundre tusen liv, og millioner av syrere har blitt flyktninger. Det er et stort behov for mat, medisin og helsetjenester. Behovet for bedre humanitær tilgang er akutt, og sivilbefolkningen lider av mangelen på en politisk løsning.

Norge støtter prosjekter som letter humanitær tilgang, særlig i deler av Nord-Syria, og som bygger opp under lokale dialoger for å redusere vold. Gjennom ulike tiltak har Norge gjort det lettere å diskutere langsiktige politiske løsninger på konflikten. Norge har også finansiert kapasitetsbygging for kvinner og det sivile samfunn, og for styrking av kommunene slik at de kan yte bedre service til lokalbefolkningen. Det er viktig at en politisk løsning er inkluderende og støttet av Syrias folk.

Norge er den femte største humanitære giveren til Syria og nabolandene, og har gitt mer enn en milliard dollar i bistand siden konflikten brøt ut våren 2011. Regjeringen vil fortsette Norges humanitære innsats og støtte arbeidet for å finne en politisk løsning på konflikten.

Til toppen