Grensekryssende humanitær bistand til Syria er viktig

Etter over ti år med konflikt i Syria har stadig flere millioner syrere behov for humanitær nødhjelp. FNs grensekryssende humanitære innsats fra Tyrkia til Nordvest-Syria er nødvendig for å hjelpe noen av de mest sårbare menneskene i Syria. En norsk delegasjon besøkte nylig grensestasjonen i Bab Al-Hawa for å lære mer om FNs operasjon.

Gaziantep. Foto: Ocha
Norsk delegasjon på grensestasjonen i Bab Al-Hawa. Foto: Ocha

Den norske delegasjonen hadde møter med FNs kontor for koordinering av humanitær innsats (Ocha) og andre humanitære organisasjoner.

Det er enorme humanitære behov i Nordvest-Syria. FN anslår at 2,8 millioner internt fordrevne bor i området. 3,2 millioner mennesker opplever matmangel og 3,1 millioner har behov for helsehjelp.

FN gjennomfører operasjonen på grunnlag av Resolusjon 2585, som ble enstemmig vedtatt av FNs sikkerhetsråd i  juli 2021. Norge og Irland er penneførere for Sikkerhetsrådets arbeid med den humanitære situasjonen i Syria og hadde ansvaret for de intense forhandlingene som førte frem til det enstemmige vedtaket av resolusjonen. Resolusjonen, og dermed den grensekryssende operasjonen, ble forlenget med tilsammen tolv måneder. Sikkerhetsrådet må deretter ta stilling til om mandatet skal videreføres.

Reisen ga norske diplomater stasjonert i Oslo, New York, Ankara og Damaskus god innsikt i hvordan den grensekryssende humanitære innsatsen foregår. FN-ansatte og representanter fra flere humanitære organisasjoner understreket hvor viktig den humanitære operasjonen er for befolkningen i Nordvest-Syria. Inntrykkene og erfaringene fra felt-besøket vil være avgjørende for videre norsk humanitær innsats i Syria, og i Norges arbeid som pennefører for den humanitære Syria-resolusjonen i FNs sikkerhetsråd.

Norsk humanitær innsats i Syria

Norge er blant de landene som bidrar mest til det humanitære arbeidet i Syria og nabolandene. Vi har bidratt med over 15 milliarder kroner i løpet av de ti årene som krigen har vart. Det er den største humanitære innsatsen Norge noen gang har gjennomført. I 2021 vil Norge bidra med minst 1,6 milliarder kroner.

Mesteparten av Norges humanitære bidrag kanaliseres gjennom FN, Røde Kors-bevegelsen og norske humanitære organisasjoner. I tillegg til beskyttelse og utdanning går støtten til prosjekter som gir den syriske befolkningen tilgang til helsetjenester, vann- og sanitærforhold og mat. Beskyttelse av og utdanning for kvinner er også høyt prioritert.

***

Fakta om den humanitære situasjonen i Nordvest-Syria: 

  • Det er 2,8 millioner internt fordrevne i Nordvest-Syria.
  • 1,7 millioner av de internt fordrevne oppholder seg i leire.
  • Per 2. september 2021 var det 43.511 bekreftede covid-19-tilfeller i Nordvest-Syria, trenden er sterkt økende.
  • Rundt 1000 lastebiler med humanitær bistand krysser månedlig grensa fra Tyrkia til nordvest-Syria over grensepasseringen Bab al-Hawa. Matleveranser utgjør hovedparten av den humanitære bistanden som går over grensa fra Bab al-Hawa.
  • Ocha og OHCHR rapporterer om en eskalering i urolighetene i Nordvest-Syria. Fra juni til og med august var det 86 sivile dødsfall og 205 sivile skadde.
  • Se også Developments in north-west Syria and Ras Al Ain – Tell Abiad 

(Kilde: Ocha)

Les mer om resolusjonen her: Den humanitære resolusjonen for Syria vedtatt etter intense forhandlinger i FNs sikkerhetsråd - regjeringen.no