Ledige stillinger i Kommunal- og moderniseringsdepartementet

Kommunal- og moderniseringsdepartementet kan tilby spennende arbeidsoppgaver i grenseland mellom politikk og administrasjon og et godt og utviklende arbeids- og læringsmiljø. 

Kommunal- og moderniseringsdepartementet kan tilby spennende arbeidsoppgaver i grenseland mellom politikk og administrasjon og et godt og utviklende arbeids- og læringsmiljø. 

Rekrutteringskalender

Kommunal- og moderniseringsdepartementet deltar på karrieredager og utdanningsmesser på universiteter og høgskoler.

Ledige stillinger

Du kan søke jobb i Kommunal- og moderniseringsdepartementet via vår elektroniske jobbportal JobbNorge. Der kan du registrere din CV, skrive søknad, legge ved elektroniske attester og vitnemål og sende alt elektronisk.

Direktør - Nytt valgdirektorat

Regjeringen har besluttet at arbeidet med gjennomføringen av valg i Norge skal flyttes ut av KMD til et nytt statlig valgdirektorat.Direktøren skal lede arbeidet med å planlegge og å bygge opp det nye direktoratet. Virksomheten skal på sikt ledes og drives i Tønsberg, men i etableringsfasen vil arbeidssted være i Kommunal- og moderniseringsdepartementet.

Søknadsfrist: 25. mars.
 

 

Les mer om Jobb i KMD

Har du lyst til å bidra til en mer effektiv statsforvaltning?

Vi søker en initiativrik og selvstendig person til et 2-års engasjement i Program for bedre styring og ledelse i staten.   Du blir del av et lite knippe medarbeidere i et programkontor, og det er ønskelig at du tar initiativ til, og bidrar inn i alle oppgavene som ligger til Programkontoret, dvs å følge opp og videreutvikle programmet markedsføre programmet, for ...

Søknadsfrist: 24.03.2015

Vil du bidra til utformingen av Europas politikk for stordata?

Er du vår nye nasjonale ekspert ved EU-kommisjonens direktorat for IKT - DG CONNECT?    EU-kommisjonens generaldirektorat CONNECT, Directorate G for Media og Data, Unit G3 for Data Value Chain skal være en pådriver for verdiøkende bruk, gjenbruk og administrasjon av europeiske datakilder ved hjelp av forskning og innovasjon, samt gjennom utvikling av regelverk og andre ...

Søknadsfrist: 29.03.2015

Det er ledig embete som Fylkesmann i Aust- og Vest-Agder (åremål)

Embetet er ein fusjon mellom Fylkesmannen i Aust-Agder og Fylkesmannen i Vest-Agder. Fylkesmannen er Kongen og Regjeringa sin representant i fylka, og skal arbeide for å følgje opp Stortinget og Regjeringa sine mål og retningsliner. Fylkesmannen skal òg samordne anna statleg forvaltning i fylka og ta del i samarbeid og samhandling mellom stat, fylkeskommunar og kommunar. Fylkesmannen leiar ei forvaltningseining med omfattande oppgåver med om lag 215 tilsette. ...

Søknadsfrist: 19.03.2015

Administrative oppgaver i spennende fagmiljø i departementet

Planavdelingens forværelsestjenester ligger til avdelingssekretariatet, og vi søker en medarbeider til fast stilling. Her vil du være sentral i å bidra til en velfungerende departementsavdeling. Avdelingssekretariatet forøvrig har oppgaver knyttet til samordning av saker, oppfølging av årlige bevilgninger og budsjett, virksomhetsplanlegging, lederstøtte, internkommunikasjon, og personalforvaltning. Sentrale arbeidsoppgaver i forværelsestjenesten er å håndtere innkomne henvendelser på ...

Søknadsfrist: 17.03.2015

Økonomisk-administrativ styring

Planavdelingens avdelingssekretariat er sentral i styring og drift av avdelingen. Vi bidrar i oppfølging av årlige bevilgninger og utarbeidelse av budsjettforslag, ulike samordningsprosesser blant annet av r-notat og høringer, virksomhetsplanlegging, styring av underliggende etater, internkommunikasjon, lederstøtte og personalforvaltning. Det ligger også ulike andre saksbehandlingsoppgaver og prosjektansvar til avdelingssekretariatet. Avdelingens ...

Søknadsfrist: 17.03.2015