Ledige stillinger i Kommunal- og moderniseringsdepartementet

Kommunal- og moderniseringsdepartementet kan tilby spennende arbeidsoppgaver i grenseland mellom politikk og administrasjon og et godt og utviklende arbeids- og læringsmiljø. 

Kommunal- og moderniseringsdepartementet kan tilby spennende arbeidsoppgaver i grenseland mellom politikk og administrasjon og et godt og utviklende arbeids- og læringsmiljø. 

Rekrutteringskalender

Kommunal- og moderniseringsdepartementet deltar på karrieredager og utdanningsmesser på universiteter og høgskoler.

Ledige stillinger

Du kan søke jobb i Kommunal- og moderniseringsdepartementet via vår elektroniske jobbportal JobbNorge. Der kan du registrere din CV, skrive søknad, legge ved elektroniske attester og vitnemål og sende alt elektronisk.

 

Les mer om å jobbe i KMD

Vil du jobbe med samordning i staten?

Vi trenger en medarbeider til et ettårig vikariat som rådgiver/seniorrådgiver i Samordningsseksjonen. Seksjonen har samordningsansvaret for statlige tiltak overfor kommunene og fylkeskommunene, og for innovasjons- og fornyingsarbeid rettet mot kommunesektoren. Seksjonen har også ansvar for kommunereformen, oppgavefordelingen mellom forvaltningsnivåene, og konsultasjonsordningen med KS.   En ...

Søknadsfrist: 21.05.2015

Økonom/samfunnsviter med interesse for kommuneøkonomi?

Avdelingen er delt i fem seksjoner. Stillingen er plassert i seksjon for kommuneøkonomi. Seksjonen sitt arbeidsområde er de økonomiske rammene for kommunesektoren, inntektsfordelingen mellom kommuner og mellom fylkeskommuner og regelverket for kommunal og fylkeskommunal økonomiforvaltning.   Aktuelle arbeidsområder for stillingen er knyttet til regelverket for kommunal og fylkeskommunal ...

Søknadsfrist: 12.05.2015

Vi søker en tydelig og engasjert leder til Direktoratet for byggkvalitet

Direktøren tilsettes på åremål for en periode på seks år med mulighet for forlengelse i ytterligere en periode.    Som direktør vil du ha ansvar for å lede og videreutvikle direktoratet sikre at DiBK fyller rollen som rådgiver for eierdepartementet og er en sentral myndighet for regelverk videreutvikle godt samarbeid med aktører i bransjene sikre ...

Søknadsfrist: 05.05.2015

Vi søker en leder til Administrasjonsavdelingen, teamet for økonomi og styring

Administrasjonsavdelingen har ca 60 medarbeidere, og er teamorganisert. Vi ivaretar stabsfunksjonen for politisk ledelse og departementsråd, utvikler styringssystemer og fastsetter overordnede retningslinjer for en effektiv og samordnet ledelse av departementet. Avdelingen tar seg av administrative fellessaker og ser til at virksomheten foregår innenfor gjeldende regler og retningslinjer på det administrative området. ...

Søknadsfrist: 12.05.2015

Budsjettmedarbeider

Seniorrådgiver/rådgiver/førstekonsulent   Vi har ledig fast stilling i statsbudsjett-teamet i Administrasjonsavdelingen. Teamet har ansvar for samordning og kvalitetssikring av departementets arbeid med statsbudsjettet. Teamet samarbeider tett med team for økonomi og styring.   Kommunal- og moderniseringsdepartementet er et stort departement med ti avdelinger og mange ...

Søknadsfrist: 05.05.2015