Ledige stillinger i Kommunal- og moderniseringsdepartementet

Kommunal- og moderniseringsdepartementet kan tilby spennende arbeidsoppgaver i grenseland mellom politikk og administrasjon og et godt og utviklende arbeids- og læringsmiljø. 

Kommunal- og moderniseringsdepartementet kan tilby spennende arbeidsoppgaver i grenseland mellom politikk og administrasjon og et godt og utviklende arbeids- og læringsmiljø. 

Rekrutteringskalender

Kommunal- og moderniseringsdepartementet deltar på karrieredager og utdanningsmesser på universiteter og høgskoler.

Ledige stillinger

Du kan søke jobb i Kommunal- og moderniseringsdepartementet via vår elektroniske jobbportal JobbNorge. Der kan du registrere din CV, skrive søknad, legge ved elektroniske attester og vitnemål og sende alt elektronisk.

 

Les mer om å jobbe i KMD

Jurist - arealpolitikk og plansaker

Kommunal- og moderniseringsdepartementet er landets øverste planmyndighet og har ansvar for forvaltning, utvikling og veiledning av plandelen av plan- og bygningsloven. Vi søker en erfaren seniorrådgiver i sentral rolle i Planavdelingen, Kommunal- og arealseksjonen. Du blir del av et juridisk fagmiljø, og får jobbe med innsigelsessaker, rettssaker, lovfortolkning, veiledning og utvikling av lover og forskrifter. Du får delta i ulike typer faglig utviklingsarbeid ...

Søknadsfrist: 09.06.2015

Vil du jobbe med administrative oppgaver i et departement?

Regionalpolitisk avdeling har ledig en fast 60% stilling som seniorkonsulent. Vi søker deg som liker mennesker, rutineoppgaver og tall. Du er ryddig og ser de praktiske løsningene.   Vi er en teamorganisert avdeling med mye humor og god trivsel. Du vil jobbe i et team som gir administrativ støtte til avdelingens 40 ansatte. ...

Søknadsfrist: 28.05.2015