Ledige stillinger i Kommunal- og moderniseringsdepartementet

Kommunal- og moderniseringsdepartementet kan tilby spennende arbeidsoppgaver i grenseland mellom politikk og administrasjon og et godt og utviklende arbeids- og læringsmiljø. 

Kommunal- og moderniseringsdepartementet kan tilby spennende arbeidsoppgaver i grenseland mellom politikk og administrasjon og et godt og utviklende arbeids- og læringsmiljø. 

Rekrutteringskalender

Kommunal- og moderniseringsdepartementet deltar på karrieredager og utdanningsmesser på universiteter og høgskoler.

Ledige stillinger

Du kan søke jobb i Kommunal- og moderniseringsdepartementet via vår elektroniske jobbportal JobbNorge. Der kan du registrere din CV, skrive søknad, legge ved elektroniske attester og vitnemål og sende alt elektronisk.

Direktør - Nytt valgdirektorat

Regjeringen har besluttet at arbeidet med gjennomføringen av valg i Norge skal flyttes ut av KMD til et nytt statlig valgdirektorat.Direktøren skal lede arbeidet med å planlegge og å bygge opp det nye direktoratet. Virksomheten skal på sikt ledes og drives i Tønsberg, men i etableringsfasen vil arbeidssted være i Kommunal- og moderniseringsdepartementet.

Søknadsfrist: 20. april.
 

 

Les mer om Jobb i KMD

Økonomi- og etatsstyring

I Administrasjonsavdelingen er det ledig en fast stilling innen økonomistyring (seniorrådgiver/rådgiver/førstekonsulent). Arbeidsoppgaver Stillingen er plassert i team for økonomi og styring. Vi har et overordnet ansvar for økonomistyringen i departementet. Det omfatter bl.a. oppfølging av reglement for økonomistyring i staten, utarbeidelse og drift av interne styringssystemer og samordning og utvikling av departementets ...

Søknadsfrist: 05.05.2015

Budsjettmedarbeider

Seniorrådgiver/rådgiver/førstekonsulent   Vi har ledig fast stilling i statsbudsjett-teamet i Administrasjonsavdelingen. Teamet har ansvar for samordning og kvalitetssikring av departementets arbeid med statsbudsjettet. Teamet samarbeider tett med team for økonomi og styring.   Kommunal- og moderniseringsdepartementet er et stort departement med ti avdelinger og mange ...

Søknadsfrist: 05.05.2015

Jurist - plan- og kartverk

Planavdelingen har ansvaret for lov- og forskriftsutvikling, veiledning og oppfølging innenfor plan- og bygningsloven, geodataloven, matrikkellova og tinglysingsforskriften.   Vi søker etter jurist som har interesse for dette fagfeltet og som ønsker å delta på Traineeprogrammet for personer med høyere utdanning og nedsatt funksjonsevne 2015-2016. ...

Søknadsfrist: 17.04.2015