4. Departement (handels- og tollsaker) (1814–1814)

4. Departement (handels- og tollsaker) ble opprettet 2. mars 1814, som et av de fem første departementene i Christiania etter oppløsningen av det dansk-norske rike. 30. november 1814 ble departementet nedlagt og hovedtyngden av sakene overført til det nyopprettede 5. Departement (finanssaker).

Regjeringspolitikere