– Advokatforeningen må ta ansvar

Dette innholdet er mer enn 2 år gammelt.

Om lag 25 straffesaker er henvist til behandling i Høyesterett, men ikke berammet fordi Advokatforeningen har oppfordret sine medlemmer til å boikotte sakene. Justis- og beredskapsminister Emilie Mehl har i et nytt brev til Advokatforeningen åpnet for å fortsette dialogen ved å bringe inn en nøytral tredjepart forutsatt at Advokatforeningen avslutter boikotten i Høyesterett.

Om lag 25 straffesaker er henvist til behandling i Høyesterett, men ikke berammet fordi Advokatforeningen har oppfordret sine medlemmer til å boikotte sakene. Justis- og beredskapsminister Emilie Mehl har i et nytt brev til Advokatforeningen åpnet for å fortsette dialogen ved å bringe inn en nøytral tredjepart forutsatt at Advokatforeningen avslutter boikotten i Høyesterett.

– Regjeringen ser svært alvorlig på at boikotten lammer straffesaksbehandlingen i Høyesterett og rammer enkeltpersoner. Vi er villig til å til å bringe inn en nøytral tredjepart under forutsetning av at boikotten avsluttes, sier justis- og beredskapsminister Emilie Mehl. – Årets budsjett er behandlet og vedtatt i Stortinget. Advokatforeningen må, som alle andre, forholde seg til de ordinære budsjettprosessene.

Advokatforeningen har ønsket å bringe saken inn for Riksmekleren. Dette mener justis- og beredskapsministeren er et feil spor.

– Det blir ikke riktig å bringe boikotten inn for Riksmekleren, som benyttes til å mekle tvister mellom parter i arbeidslivet. Salærsatsen er pris på en tjeneste som staten kjøper fra advokater i markedet. Advokatforeningens aksjon er derfor ikke en streik, sier Mehl.

Justis- og beredskapsministeren viser til at regjeringen fra første stund har vært opptatt av å styrke rettshjelpsfeltet og har kommet Advokatforeningen i møte.

– På svært kort tid har regjeringen sammen med SV styrket rettshjelpfeltet med totalt 157 millioner kroner. Regjeringen har også lagt frem forslag til ny avtale om årlige konsultasjoner mellom Advokatforeningen og Justis- og beredskapsdepartementet. Vi ber om at Advokatforeningen nå tar ansvar, er konstruktive og bidrar til å løse dette, sier Mehl.

Brev til Advokatforeningen 18. februar 2022.