Justisministeren med nytt forslag til avtale mellom Justisdepartementet og Advokatforeningen

Dette innholdet er mer enn 2 år gammelt.

I dag overleverte justis- og beredskapsministeren forslag til en ny avtale mellom Advokatforeningen og Justis- og beredskapsdepartementet. Avtalen vil gi Advokatforeningen flere møter som en fast arena for å komme med sine innspill til statsbudsjettet, og erstatter den gamle avtalen fra 1999.

– Avtalen er god, og vil styrke dialogen mellom departementet og Advokatforeningen. Dette vil gi Advokatforeningen bedre mulighet til å få frem sine syn knyttet til de årlige budsjettprosessene, sier justisminister Emilie Mehl.

Justisminister Mehl understreker at regjeringen nå har strukket seg langt for å løse situasjonen, og at det er uaktuelt å gi Advokatforeningen forhandlingsrett.

– Regjeringen kommer ikke til å innfri kravet om forhandlingsrett slik Advokatforeningen har lagt det fram. Jeg opplever at Advokatforeningen aksjonerer mot den forrige regjeringens praksis. Aksjonen begynte til tross for at denne regjeringen prioriterte rettshjelp høyt i statsbudsjettet. På få måneder har vi styrket rettshjelpsområdet med 157 millioner kroner, etter årevis med stillstand, sier Mehl.

Justisministeren sier videre at regjeringen ikke kommer til å strekke seg lenger, og at Advokatforeningen nå har et ansvar for å avslutte sin aksjon.

– Jeg har gått så langt jeg kan i denne saken. Jeg forstår mange av hensynene bak advokatenes ønske om mer penger, men jeg vil minne om at det ikke er noen pågående budsjettprosess nå. Dette er en alvorlig situasjon for enkeltpersonene som berøres av aksjonen. Jeg ber derfor Advokatforeningen ta ansvar og avslutte aksjonen, sier Mehl.