- Norges sikkerhet angår oss alle

- Dette er spennende og viktige innspill. Norges sikkerhet angår oss alle, sa forsvarsminister Ine Eriksen Søreide etter at hun fikk rapporten fra Ekspertgruppen for forsvaret av Norge.

Ekspertgruppens leder, professor Rolf Tamnes, overrakte rapporten med anbefalinger til forsvarsministeren i dag.

Leder for ekspertgruppen Rolf Tamnes og Forsvarsminsister Ine Eriksen Søreide under pressekonferansen hvor Ekspertgruppen for forsvaret av Norge la frem sin rapport "Et felles løft". Foto: Torbjørn Kjosvold / Forsvaret

- Jeg har bestilt rapporten fordi jeg mener det er viktig å få en uavhengig vurdering av hvilke utfordringer Forsvaret står overfor og hvordan vi best kan svare på dem. Ekspertgruppens rapport er et viktig faglig innspill til den nye langtidsplanen om Forsvaret, men den er også et viktig bidrag til samfunnsdebatten, sier Ine Eriksen Søreide.

Ine Eriksen Søreide under pressekonferansen hvor Ekspertgruppen for forsvaret av Norge la frem sin rapport "Et felles løft". Foto: Torbjørn Kjosvold / Forsvaret

Ønsker debatt
Forsvarsministeren ser frem til å sette seg inn i anbefalingene fra ekspertgruppen.
-
Jeg ønsker meg en åpen og levende forsvarsdebatt i tiden framover, og med ekspertgruppens rapport har vi et godt grunnlag for å debattere. Regjeringen vil etter hvert konkludere og legge fram sitt forslag til ny langtidsplan for Stortinget til neste år. Regjeringen vil styrke Forsvaret og vi vil prioritere operativ aktivitet og beredskap. Det stilles i dag helt nye krav til Forsvaret, og vi vil sørge for at vi har et relevant forsvar tilpasset en ny sikkerhetspolitisk situasjon, sier forsvarsministeren.

I ukene fremover vil ekspertgruppen presentere sin rapport og ha debattmøter på flere steder i landet. Forsvarsministeren deltar på noen av arrangementene. Se kalenderen her:  http://forsvaretavnorge.regjeringen.no/

Rapporten "Et felles løft" ble presentert av Ekspertgruppen for forsvaret av Norge under en pressekonferanse 28 april 2015. Foto: Torbjørn Kjosvold / Forsvaret

Mer informasjon:
Rapporten kan lastes ned her. http://forsvaretavnorge.regjeringen.no/

Mer om bakgrunnen for opprettelsen av ekspertgruppen: https://www.regjeringen.no/nb/aktuelt/ekspertgruppe-skal-se-pa-forsvaret/id2354507/

Til toppen