105 millioner til mat- og landbruksforskning

Forskningsprosjekt og utredninger innen bærekraftig produksjon, teknologi, mattrygghet, bioøkonomi, og utvikling i landbruket er tildelt 105 millioner kroner av styrene i Forskningsmidlene for jordbruk og matindustri.

Tretten forskerprosjekt fikk støtte av styrene. Styrene prioriterte prosjektene som undersøker:

  • Økt bærekraftig matproduksjon basert på norske ressurser - over hele landet
  • Økt og alternativ råstoffutnyttelse av biomasse
  • Reduserte klimagassutslipp og klimatilpasset produksjon
  • Teknologisk utvikling og innovasjon
  • Mattrygghet, helse og samfunn
Forskning på Borregaard.
Forskning på Borregaard. Foto: Nicolas Tourrenc

I tillegg ønsket styrene utredninger som belyser hvilke muligheter som finnes og hvilke utfordringer som må løses for å oppnå verdiskaping og økt konkurransekraft innen jordbruk og matindustri. Prosjektene skal bidra til å nå målene Regjeringens strategi for bioøkonomi. Regjeringens bioøkonomistrategi "Kjente ressurser – uante muligheter" fremmer økt verdiskaping og sysselsetting, reduserte klimagassutslipp, og mer effektiv og bærekraftig utnyttelse av de fornybare biologiske ressursene.

Til toppen