111,3 millioner kroner tildeles Stiftelsen Dam

Regjeringen har i dag tildelt Stiftelsen Dam 111,3 millioner kroner i forskudd fra spilleoverskuddet til Norsk Tipping AS.

Stiftelsen Dam gir støtte til prosjekter som bidrar til å fremme levekår, fysisk og psykisk helse, mestring, livskvalitet eller sosial deltakelse. Det omfatter blant annet arbeid for økt deltakelse og likestilling for funksjonshemmede, forebyggende helsearbeid, rehabilitering, habilitering, omsorgsarbeid og folkehelsearbeid.

– Disse midlene har stor betydning og bidrar til at frivillige helseorganisasjoner kan tilrettelegge for aktivitet også under koronakrisen, sier kultur- og likestillingsminister Abid Q. Raja.

6,4 prosent av overskuddet til Norsk Tipping skal tilfalle helse- og rehabiliteringsformål gjennom stiftelsen. Stiftelsen Dam får hvert år i januar tildelt 4/12 av forventet beløp, og for 2021 utgjør dette forskuddet 111,3 millioner kroner. Forskuddet utbetales i januar 2021 og trekkes fra den totale andelen Stiftelsen Dam får etter Norsk Tippings generalforsamling i april 2021.