223 millioner til forskning og utvikling som styrker regionalt næringsliv

Dette innholdet er mer enn 2 år gammelt.

Forskningsrådet støtter nå åtte nye kapasitetsløftprosjekter som skal gi nyskapning i næringslivet i regionene. Prosjektene skal samarbeide med utdannings- og forskningsinstitusjoner og får til sammen 223 millioner.

– Jeg vil gratulere næringslivet og institusjonene med å nå opp i en åpen og svært hard konkurranse. Dette er prosjekter innenfor viktige næringer som fiskeri, bioøkonomi og omsorgsteknologi som vil bidra til innovasjon, omstilling og verdiskaping i hele landet. Jeg er spesielt opptatt av at distriktsnæringslivet får nyte godt av den forskningen og kompetansen som skapes i disse prosjektene. Jeg ønsker alle lykke til med videre arbeid og ser fram til å se resultatene, sier kommunal- og distriktsminister Bjørn Arild Gram.

Prosjektene blir større gjennom egenfinansiering

Forskningsrådet har stått for både utlysning og bevilgning. De som deltar i prosjektene er forsknings- og utdanningsmiljøer, fylker, kommuner og nærings- og arbeidsliv, og de investerer selv minst 60 prosent av investeringene i prosjektet, på toppen av finansieringen fra Forskningsrådet.  

– I Norge trenger vi mer forskning og utvikling i næringslivet, og disse prosjektene vil føre til at det forskes og utvikles mer regionalt. Bedriftene får tilgang til kompetanse og det bygges opp nye miljøer ved regionale læresteder. Jeg har stor tro på at disse prosjektene skal levere gode og viktige resultater både regionalt – og nasjonalt, sier forsknings- og høyere utdanningsminister Ola Borten Moe (Sp).

Stort mangfold av prosjekter

Prosjektene spenner fra landbasert produksjon av laks i Troms og Finnmark, industrielt innovasjonssystem for grønn omstilling i Norland til mennesket i fremtidens havromsoperasjoner i Trøndelag og Møre og Romsdal. På Vestlandet og Rogaland skal prosjektet jobbe med sirkulær bioøkonomi, men et prosjektet i Viken, Vestfold og Telemark ser på samskapt helse- og omsorgsteknologi.

– Prosjektene som nå får støtte skal øke forskningskapasiteten, utdanningstilbudene og innovasjonssamarbeidet i regionene, sier administrerende direktør i Forskningsrådet Mari Sundli Tveit. - De skal komme regionalt arbeids- og næringsliv til gode, og vil være avgjørende for at vi skal lykkes med grønn omstilling i Norge sier Sundli Tveit.

 

Disse Kapasitetsløftprosjektene får til sammen 223 millioner over seks år:

Prosjektnr. Prosjekttittel Hovedorganisasjon
Innstilt beløp
332034 ImpactWind Sørvest NORCE NORWEGIAN RESEARCH CENTRE AS 27 999 000
331921 Mennesket i fremtidens havromsoperasjoner NORGES TEKNISK-NATURVITENSKAPELIGE UNIVERSITET NTNU 26 290 000
332012 BIOSIRKEL: Økt innovasjonskapasitet og innovasjonstakt for sirkulær bioøkonomi  på Vestlandet NORCE NORWEGIAN RESEARCH CENTRE AS 28 000 000
331892 Kompetanse og utdanning innen landbasert produksjon av laks i resirkuleringsanlegg UNIVERSITETET I TROMSØ - NORGES ARKTISKE UNIVERSITET 28 000 000
331829 FISK 4.0 – Industrialisering av den marine verdikjeden MØREFORSKING AS 28 000 000
331878 Zygote – Kapasitetsløft innen bærekraftig avl og anvendt bioteknologi for Innlandet HØGSKOLEN I INNLANDET 27 881 000
331903 CoTecH – Samskapt helseteknologi (Co-created Health Technology) UNIVERSITETET I SØRØST-NORGE 28 000 000
331866 INDIGO - Styrket regionalt industrielt innovasjonssystem for grønn omstilling NORD UNIVERSITET 28 000 000

 

Kommunal- og moderniseringsdepartementets pressetelefon: 22 24 25 00