250 millioner kroner til krisemekanisme for matsikkerhet

Dette innholdet er mer enn 1 år gammelt.

Norge trapper opp støtten til kriserespons i regi av FNs organisasjon for ernæring og landbruk (FAO). Gjennom bidraget kan FAO raskt støtte land og folk i å opprettholde matproduksjonen i krisesituasjoner. Støtten innebærer blant annet frø og utstyr til bønder, fiskere og familier i utviklingsland.

- Innsats innen landbruk og matsikkerhet redder liv. Det er også effektiv bistand. For hver krone vi bruker på å beskytte levebrødet på landsbygda, sparer vi omtrent ti kroner i humanitær matvarebistand, sier utviklingsminister Anne Beathe Tvinnereim (Sp). 

Ukraina-krigen har store, globale ringvirkninger. Den kommer på toppen av en pandemi som var alvorlig for økonomien i mange utviklingsland. Økte priser på energi og gjødsel bidrar til mer sult og fattigdom, særlig i deler av Afrika og Midtøsten. Som en konsekvens av klimaendringene kommer ekstremvær hyppigere og truer matsikkerheten ytterligere.   

Et bredt flertall på Stortinget vedtok tidligere denne måneden en ettårig ekstrabevilgning på fem milliarder kroner for å bistå land som er særlig rammet av de globale ringvirkningene av krigen i Ukraina. Takket være denne bevilgningen øker Norge nå støtten til FAOs krisemekanisme, Sfera, med 250 millioner kroner.  

kvinner holder mat
Foto: ©FAO/Opeyemi Olagunju

 

Støtte til å holde matproduksjonen oppe når kriser rammer 

For den norske støtten vil FAO for eksempel kunne nå ut til 600 000 mennesker som mangler sikker tilgang til mat. Disse vil kunne få såkorn, gjødsel, dyrefor og annet utstyr de trenger til landbruk, fangst og fiske.  

Å støtte matproduksjon er en kostnadseffektiv måte å forbygge sult. I Somalia kan småbønder gjennom krisemekanismen få en såkorn-pakke til en verdi av 200 dollar. For dette vil bonden kunne produsere durra-korn til en verdi av 960 dollar, nok til å dekke en families behov gjennom et år. Bonden vil også kunne produsere grønnsaker til salg eller eget bruk.  

 

Norsk støtte til FAO 

FAO er en av Norges viktigste partnere for å styrke langsiktig matsikkerhet og landbruk i verden. Gjennom fleksibelt bidrag til krisemekanismen Sfera bidrar Norge til at FAO raskt kan bidra med støtte som opprettholder landbruksproduksjonen i krisesituasjoner.

Krisemekanismen Sfera ble etablert i 2004. Målet er raskere og mer fleksibel respons til humanitære kriser, slik at man reduserer tiden det tar å få hjelpen ut til de som trenger det mest. Tidligere norske bevilgninger til Sfera har blant annet blitt brukt i jordskjelvområdene i Syria og Tyrkia for å bidra med såfrø og reparasjoner av ødelagt utstyr, slik at dyrkingssesongen ikke går tapt.