50 år siden halvparten av Svalbard ble vernet

Denne uken ble det markert at det er 50 år siden Norge opprettet fem store verneområder som til sammen dekker over halvparten av Svalbard. Markeringen ble gjort i Sør-Spitsbergen nasjonalpark av klima- og miljøminister Espen Barth Eide.

-Opprettelsen av de store verneområdene i 1973 er det største og trolig viktigste skrittet Norge har tatt for å bevare villmarksnaturen på Svalbard. Dette ga et tydelig signal om at Norge ville beskytte og bevare naturen på øygruppen. Det er god grunn til å feire at Norge tok dette fremsynte steget for 50 år siden, sier Eide.

I 1973 var under to prosent av det norske fastlandet vernet - til sammen ca 6000 km2. På Svalbard var ingen områder vernet før 1973. Med vernevedtakene i 1973 ble 35 000 km2, eller 57 prosent av Svalbards landareal, vernet samtidig, i tillegg til det meste av Svalbards territorialfarvann.

-Opprettelsen av de tre nasjonalparkene Sør-Spitsbergen, Forlandet og Nordvest-Spitsbergen, og de to store naturreservatene på Nordaust- og Søraust-Svalbard, var et kvantesprang for norsk naturvern.  Selv om dette var del av en nasjonal «vernebølge» som startet med Rondane nasjonalpark i 1962, var dette vern i en helt annen skala, og det mest omfattende vernevedtaket som noensinne er gjort av en norsk regjering.

Vernet i 1973 inngår i en lang «vernelinje» i norsk svalbardpolitikk som går tilbake til 1925 da Svalbard ble en del av Norge. Svalbardtraktaten av 1920 gir Norge rett og langt på vei plikt til å bevare naturen her. I 1925 overtok Norge en «plyndret villmark», der bestandene av mange arter var sterkt redusert. Allerede i 1925 ble restene av reinsdyrbestanden fredet. Så fulgte en lang rekke fredninger: Gjess i 1928, plantefredninger i 1932, hvalross i 1952 og isbjørn i 1972. Nesten alle disse bestandene er i dag gjenoppbygd eller i god vekst.

Etter hvert har truslene mot naturen på Svalbard skiftet fra jakt og industriell aktivitet til turisme og ferdsel, og ikke minst verdens raskeste klimaendringer. Norge har fulgt opp: Først med en ny svalbardmiljølov i 2002. Deretter med en rekke nye verneområder opprettet fra 2002-2006. Det er innført tungoljeforbud, og en øvre grense for antall passasjerer (200) på cruiseskip på Øst-Svalbard.

Norges største naturrestaureringsprosjekt er nå gjennomført etter nedleggelsen av kullvirksomheten i Svea, og Van Mijenfjorden ved Svea er vernet som nasjonalpark. Dette markerer også at kulldriften på Svalbard går mot slutten.

-Dette viser en sterk vilje både til å verne villmarksnaturen, og til å rydde opp og å la naturen få tilbake viktige områder der det har vært industriell aktivitet - helt i tråd med den nye globale naturavtalen, sier Espen Barth Eide.