900 millioner kroner mer til kommunene

Dette innholdet er mer enn 2 år gammelt.

– Kommunene har stått i frontlinjen i kampen mot koronapandemien i snart to år. Nå er vi inne i en ny fase med mye smitte. Det koster både krefter og penger. Vi vil derfor øke kompensasjonen til kommunene med 750 millioner kroner, slik at de blir i stand til å dekke de økte utgiftene knytta til smitte, sier kommunal- og distriktsminister Bjørn Arild Gram.

Kommunene fikk i juni 2,5 milliarder kroner som kompensasjon for ekstrautgifter og tapte inntekter som følge av pandemien for 2. halvår 2021. I høst har smittespredningen økt, og behovet for tiltak fra kommunene har dermed vart lenger enn man trodde i juni.

Regjeringen foreslår derfor ytterligere tilleggsbevilgning til kommunene på 750 millioner kroner for 2. halvår 2021. Fordeling av pengene blir klart nærmere jul.

− Det er kommunene som har stått for det praktiske arbeidet med smittevern, testing, isolering, smittesporing, karantene og vaksinering under pandemien. Jeg er imponert over innsatsen. Kommunene vist stor evne til å improvisere for å finne gode løsninger, sier kommunal- og distriktsminister Bjørn Arild Gram.

Arbeidsgruppen som kartlegger økonomiske konsekvenser for kommunesektoren av koronapandemien, leverer sluttrapport før 1. april 2022. Rapporten vil være utgangspunkt når regjeringen skal vurdere behov for ytterligere kompensasjon

Dekker ekstrautgifter til gjennomføring av stortingsvalget

Regjeringen foreslår at kommunene får 50 millioner kroner for å dekke ekstrautgifter til valggjennomføringen i høst.

Kommunene fikk mer jobb og måtte iverksette flere tiltak for å sikre at valget ble gjennomført på en smittevernfaglig måte. Utgiftene omfattet beredskapsavtaler, administrative merutgifter, materiell, utstyr og økt bemanning, blant annet for å sikre tilstrekkelig avstand ved stemmegivingen. Det har i tillegg vært nødvendig å etablere egne lokaler og mobile stemmemottak for velgere i karantene.

Økte utgifter til sosialhjelp på grunn av høye strømpriser

Regjeringen foreslår 100 millioner kroner til kommunene for å dekke økte utgifter til sosialhjelp som følge av høye strømpriser.

Pengene fordeles til kommunene med de høyeste strømprisene. Det gjelder kommuner i Vestland, Rogaland, Agder, Vestfold og Telemark, Innlandet, Oslo og Viken, samt Røros kommune i Trøndelag.

 

Kommunal- og moderniseringsdepartementets pressetelefon: 22 24 25 00