Endring av forskrift om seter og tilleggsjord

Landbruks- og matdepartementet har i dag vedtatt endring i § 9 i forskrift om seter og tilleggsjord i statsallmenningen.

Forslaget ble sendt på høring 24. juni 2013 med høringsfrist 1. oktober 2013.

Forskriftsendringen innebærer en klargjøring av at det ikke lenger skal være nødvendig med egen besetning for at setra skal kunne anses å være i bruk etter seterforskriften § 9.

Seter
Landbruks- og matdepartementet har i dag vedtatt endring i § 9 i forskrift om seter og tilleggsjord i statsallmenningen. (Foto: LMD)
Til toppen