Møtte brukerne av helse- og omsorgstjenesten

Mandag 20. oktober møtte Helse- og omsorgsminister Bent Høie Kontaktforum for brukere av helse- og omsorgstjenesten.

- Skal vi skape pasientens helsetjeneste, må vi sette oss ned med brukerne og lytte til deres erfaringer. Jeg satte stor pris på de innspillene jeg mottok i dag, sier Helse- og omsorgsminister Bent Høie.

Helse- og omsorgsminister Bent Høie i dialog med leder for Kontaktforum Bjørnar Allgot (Helse- og omsorgsdepartementet)

Statsråden snakket om prioriteringer i Statsbudsjettet og oppfølging av barn med senskader etter kreftbehandling, etter ønske fra forumet.

Høie gav også gruppen en statusoppdatering for ulike prosesser det arbeides med i Helse- og omsorgsdepartementet, som Legemiddelmeldingen, Folkehelsemeldingen, Primærhelsemeldingen, Fritt behandlingsvalgreformen og ny Nasjonal helse- og sykehusplan.

Statsråden brukte mye av tiden til dialog med de ulike brukerne.

Representert på møtet var Diabetesforbundet, Selvhjelpsgruppen (Oslo Krisesenter), Pensjonistforbundet, Funksjonshemmedes fellesorganisasjoner, MS-forbundet, Hørselshemmedes landsforbund, Barnekreftforeningen, Rusorganisasjonene, Organisasjonen mot offentlig diskriminering og Kreftforeningen.

Statsråden møter Kontaktforum for brukere av helse- og omsorgstjenesten (Helse- og omsorgsdepartementet)
Til toppen