Minstelønnsdirektivet i EU er ikke EØS-relevant

Dette innholdet er mer enn 1 år gammelt.

Minstelønnsdirektivet er nå publisert i EU-tidende, uten at direktivteksten er merket EØS-relevant. Det er i tråd med norsk syn.

EU-kommisjonen har dermed vurdert at rettsakten i sin helhet faller utenfor EØS-avtalens virkeområde. Denne vurderingen samsvarer med Norges foreløpige rettslige vurderinger som ble gjort da direktivforslaget ble lagt frem.

– Jeg er svært tilfreds med at Europakommisjonen vurderer direktivet som ikke EØS-relevant. Det er i samsvar med departementets vurdering, sier arbeids- og inkluderingsminister Marte Mjøs Persen.

EUs finansministre vedtok 4. oktober 2022 formelt direktivet om tilstrekkelige minstelønninger i EU.