Ny OECD rapport: Norske helsetjenester scorer høyt

OECD la i dag frem sin rapport om den norske helsetjenesten. Gjennomgangen viser at norske helsetjenester scorer svært høyt på de fleste kvalitetsindikatorer. Samtidig peker OECD på flere utfordringer, blant annet i primærhelsetjenesten.

–Jeg er glad for at OECD har gjennomført denne grundige undersøkelsen. Rapporten tegner et positivt bilde av den norske helsetjenesten, men viser samtidig at vi har noen utfordringer, blant annet i kommunehelsetjenesten. Regjeringen er kjent med dette, og vi har allerede startet arbeidet med en stortingsmelding om fremtidens primærhelsetjeneste, sier helse- og omsorgsminister Bent Høie.

OECD har i sin gjennomgang (Quality Review) sett særlig på de kommunale helsetjenestene, psykisk helse og arbeidsdelingen mellom tjenestenivåer og yrkesgrupper. I rapporten anbefales det blant annet at Norge bør utvikle mer koordinerte kommunale helsetjenester og bruke personellressursene bedre. OECD peker også på at Norge bør utvikle flere kvalitetsindikatorer i primærhelsetjenesten.

–Et sentralt tema i stortingsmeldingen vil være hvordan vi kan skape pasientens helsetjeneste i kommunen. Pasienten skal oppleve helsetjenestene som koordinerte og helhetlige. Jeg mener vi kan bruke personellressursene i helsetjenestene bedre enn i dag. Det er behov for å tenke nytt og legge til rette for nye roller og samarbeidsformer, som for eksempel teambaserte tjenester. Rapporten til OECD vil være et viktig innspill inn i arbeidet med stortingsmeldingen, sier Bent Høie.

Les rapporten på OECDs nettsider

 

Følg Helse- og omsorgsdepartementet på Facebook Følg oss på Facebook       Følg Helse- og omsorgsdepartementet på Twitter Følg oss på Twitter

Til toppen