Nye autorisasjonskrav vil bedre pasientsikkerheten

Helsepersonell som er utdannet i land utenfor EØS må bestå språkprøve og kurs i nasjonale fag for å få autorisasjon i Norge. Det foreslår Helse- og omsorgsdepartementet i en høring om nye autorisasjonskrav.

- Helsepersonell med utdanning fra land utenfor EØS representerer verdifull arbeidskraft og kompetanse i den norske helse- og omsorgstjenesten. Av hensyn til pasientsikkerheten foreslår vi nå at de må dokumentere nødvendige tilleggskvalifikasjoner for å få autorisasjon her i landet, sier helse- og omsorgsminister Bent Høie.

Departementet foreslår at det stilles samme krav til språknivå som ved opptak til høyere utdanning ved norske høyskoler og universiteter.

- Gode norskkunnskaper er en forutsetning for at helsepersonell skal kunne utføre arbeidsoppgavene sine forsvarlig, sier Høie.

I den nye autorisasjonsordningen videreføres det grunnleggende kravet om jevngodhetsvurdering av utdanningen. Dette innebærer at Statens autorisasjonskontor må ha vurdert søkers utenlandske utdanning som jevngod med tilsvarende norsk utdanning før søker kan kvalifisere seg videre mot norsk autorisasjon.

For alle de 29 autoriserte helsepersonellgruppene foreslås det bestått språkprøve og kurs i nasjonale fag. Kurs i nasjonale fag skal gi kunnskap om norske forhold og den norske helse- og omsorgstjenesten. For leger, tannleger, sykepleiere og helsefagarbeidere foreslås i tillegg bestått fagprøve.

Krav om bestått prøve i legemiddelhåndtering videreføres for leger, tannleger, sykepleiere og farmasøyter.

Den nye ordningen vil bidra til mer forutsigbarhet for dem som vil søke autorisasjon, både når det gjelder kvalifiseringsløpet og hvilke krav som stilles.

Les høringsdokumentene med forslag om å endre autoriasjonskravene

 

Følg Helse- og omsorgsdepartementet på Facebook Følg oss på Facebook       Følg Helse- og omsorgsdepartementet på Twitter Følg oss på Twitter

Til toppen