Høring - om ny autorisasjonsordning for helsepersonell utdannet utenfor EØS

 

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 02.02.2015