Høring - om ny autorisasjonsordning for helsepersonell utdannet utenfor EØS

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Helse- og omsorgsdepartementet

 

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 02.02.2015