Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Offisielt fra statsråd 28. mars 2014

I statsråd i dag ble direktør Anne Cathrine Frøstrup åremålsbeskikket som direktør i Statens kartverk for en periode på seks år.

Statsråd ble holdt på Oslo slott 28. mars 2014. Følgende vedtak offentliggjøres:

 

1. Proposisjoner og meldinger

Klima- og miljødepartementet
Prop. 56 L (2013-2014)
Endringer i forurensningsloven (tilsyn med kommunene).

Samferdselsdepartementet
Prop. 55 S (2013-2014)
Utbygging og finansiering av E6 på strekninga Korgen – Bolna i Hemnes og Rana kommunar (E6 Helgeland nord) i Nordland.
(Pressemelding)

 

2. Sanksjoner og ikrafttredelser

Finansdepartementet
Ikraftsetting av lov 13. desember 2013 nr. 113 om endringer i ligningsloven del II. Loven trer i kraft 1. juli 2014.

Klima- og miljødepartementet
Sanksjon av Stortingets vedtak 11. februar 2014 til lov om endringer i viltloven, naturmangfoldloven mv.
Lovvedtak 35 (2013-2014)  Lov nr. 9
Loven trer i kraft 1. juni 2014.

 

3. Forskrifter

Utenriksdepartementet, utenrikssaker
Fastsettelse av forskrift om endring i forskrift 15. desember 2006 nr. 1405 om sanksjoner mot Nord-Korea.

Forsvarsdepartementet
Fastsettelse av forskrift om endringer i forskrift 10. desember 2010 nr. 1605 om utskrivning og verneplikt (vernepliktforskriften).

Nærings- og fiskeridepartementet
Fastsettelse av forskrift om endringer i forskrift 7. april 2006 nr. 402 om offentlige anskaffelser og forskrift 7. april 2006 nr. 403 om innkjøpsregler i forsyningssektorene.

 

4. Utnevnelser m.v.

Utenriksdepartementet, utenrikssaker
Avdelingsdirektør Andreas Gaarder utnevnes til ambassadør i Addis Abeba, med tiltredelse fra det tidspunkt Utenriksdepartementet bestemmer.

Ambassadør i Abu Dhabi, Sten Anders Berge, utnevnes tillike til ambassadør i Manama, Bahrain.

Forsvarsdepartementet
Oberst Henning-André Frantzen utnevnes til brigader i Hæren med tiltredelse fra det tidspunkt Forsvarsdepartementet bestemmer.

Oberst Jan Erik Thoresen utnevnes til brigader i Hæren med tiltredelse fra det tidspunkt Forsvarsdepartementet bestemmer.

Oberst Johannes Nytrøen utnevnes til brigader i Hæren med tiltredelse fra det tidspunkt Forsvarsdepartementet bestemmer.

Oberst Trond Lundberg utnevnes til brigader i Hæren med tiltredelse fra det tidspunkt Forsvarsdepartementet bestemmer.

Kommandør Jan Østensen Berglund utnevnes til flaggkommandør i Sjøforsvaret med tiltredelse fra det tidspunkt Forsvarsdepartementet bestemmer.

Kommunal- og moderniseringsdepartementet
Direktør Anne Cathrine Frøstrup åremålsbeskikkes som direktør i Statens kartverk for en periode på seks år med tiltredelse fra det tidspunkt Kommunal- og moderniserings-departementet bestemmer.
(Pressemelding)

Kulturdepartementet
Konstituert avdelingsdirektør Ellen Ur utnevnes til avdelingsdirektør i Kulturdepartementet med tiltredelse fra det tidspunkt departementet bestemmer.

 

5. Andre saker

Kulturdepartementet
Bevilgningen i statsbudsjettet for 2014 under kapittel 340 Den norske kirke, post 77 Tilskudd til virksomhet i Den norske kirke, overskrides med inntil kr 2 672 500 kroner.

 

Til toppen