Prop. 56 L (2013–2014)

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Klima- og miljødepartementet

Endringer i forurensningsloven (tilsyn med kommunene)

Endringer i forurensningsloven (tilsyn med kommunene)

Les dokumentet

Følg proposisjonen på Stortinget