Presseinvitasjon: Nye viktige tiltak for veteraner

Oppfølgingsplanen til «I tjeneste for Norge» lanseres tirsdag 26. august. Planen inneholder 27 nye tiltak for personell som tjenestegjør eller har tjenestegjort i internasjonal tjeneste for Norge, og er utarbeidet av syv departementer i fellesskap.

-Denne planen vil gjøre hverdagen bedre for mange av våre veteraner. Den vil berøre dagliglivet for enkeltmennesker og deres familier, sier forsvarsminister Ine Eriksen Søreide.

Forsvarsminister Ine Eriksen Søreide, helse- og omsorgsminister Bent Høie, arbeids- og sosialminister Robert Eriksson, statssekretær i Justisdepartementet Hans J. Røsjorde, statssekretær i Utenriksdepartementet Bård Glad Pedersen, statssekretær i Kommunal- og moderniseringsdepartementet Jardar Jensen og statssekretær i Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet Maria Hoff Aanes vil være tilstede på lanseringen.

Presseinvitasjon:

Tirsdag 26. august kl.10.00 i Forsvarsdepartementet, Glacisgaten 1.
Pressen inviteres til å være tilstede under lanseringen. På grunn av adgangskontroll ber vi mediene møte minst 20 minutter før. Vennligst gi tilbakemelding på deltagelse innen kl.09.00 den 26. august. Lanseringen avsluttes kl.11.00.

Kontaktperson Forsvarsdepartementet:
Asgeir Spange Brekke
Kommunikasjonsenheten FD, mob. 90028061, e-post. asb@fd.dep.no

 

Til toppen