Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Tale på medaljesermonien for operasjon RECSYR

Sortland, 20. august 2014

Soldater, kjære alle sammen,

Dette er en dag jeg har sett fram til. Det å komme til den blå byen ved sundet, gjør jo alltid litt ekstra inntrykk på oss Høyre-folk.

I dag er det likevel først og fremst det å stå foran dere soldater og pårørende som gjør aller størst inntrykk.

For en uke siden traff jeg Hæren i Indre Troms. I dag møter jeg dere, havets voktere, trygt hjemme i Sortland.  

I begge disse møtene, ja i møte med alt personell i Forsvaret, kjenner jeg stolthet og respekt.

Stolthet fordi vi har et forsvar som utøver viktige oppgaver hjemme og ute hver eneste dag.

Og respekt fordi det dere gjør enkeltvis og som avdeling holder høy kvalitet. Det er profesjonalitet i alle ledd.

Det viser dere her hjemme, døgnet rundt, gjennom ressurs-forvaltning, beredskap og suverenitetshevdelse i nord og i sør. Dere bistår politiet, tollvesenet og andre etater som vokter våre interesser i våre havområder.  

Og dere er ikke minst en viktig ressurs når båter forulykker eller på annen måte er i havsnød.

En sen desemberkveld i fjor var det derimot KV Andenes som trengte andres hjelp.

Heldigvis gikk det bra da KV Andenes gikk på grunn utenfor Rødbergodden. Skadene var likevel omfattende. Ja, det ble vurdert om skipet burde pensjoneres der og da.

Slik ble det som kjent ikke. I stedet ble det en lang seilas og et lengre opphold utenfor en av vår tids mest konfliktfylte områder. 

For da Kystvakten og KV Andenes ble kalt på tidligere i vår, så var det for å fullføre et svært viktig internasjonalt oppdrag.

Det var for å sikre at Norge sto ved sitt løfte om å bidra til å frakte kjemiske stridsmidler ut av Syria.

Dere tok deres skjerv av dugnaden i Sjøforsvaret da våre fregatter ble sendt på nye oppdrag for NATO og for Norge.

Slik viste dere oss at Sjøforsvaret er en forsvarsgren som løfter sammen når det trengs. Det gjelder Kystvakten og flere andre avdelinger.

For i en så komplisert operasjon, kreves det helt spesielle ferdigheter. Det vet dere aller best.

Marinejegervåpenet, Kystjegerkommandoen, Taktiskbåtskvadron, KNM Tordenskjold, Marinens logistikkvåpen, Fregattvåpenet.

Ja, listen er lang over avdelinger som har vært med.

Norge får skryt for hvordan vi har løst dette oppdraget. Det er framfor alt på grunn av dere og den kompetansen dere besitter hver for dere og samlet.

Det er det gode samarbeidet mellom avdelingene og med FOH (Forsvarets operative hovedkvarter).  

Og det er de gode holdningene, profesjonaliteten og årvåkenheten dere har vist, kanskje aller mest i perioder da det har vært mye venting.

Vi har latt oss imponere av dette og veldig mye mer. For bare bredden i oppgaver Sjøforsvaret er satt til å løse kan ta pusten fra enhver.

Tenk bare de klimatiske forskjellene. KV Andenes har riktignok seilt i Gulfen før, i 1991. Men det er sannelig langt fra Bjørnøya og Hopen til Latakia og Limassol.  

Det vet ikke minst dere pårørende. Ja, det vet dere som har kjent savn og innimellom kanskje også usikkerhet.   

I dag går derfor min og regjeringens takk også til alle dere som har ventet hjemme på deres kjære. 

Dere skal vite at disse soldatene, besetningen på KV Andenes, har vært med på noe helt spesielt. De har deltatt i et oppdrag på våre vegne, og de har gjort det på vegne av verdenssamfunnet.

For det var FN som på kort varsel i fjor høst ba om bistand da bruken av kjemiske våpen ble avdekket i Syria. Og det har vært i tett dialog med fredsprisvinneren OPCW at Norge, sammen med Danmark og flere andre, har løst dette viktige oppdraget.  

Flere hundre tonn med kjemiske stridsmidler og giftige kjemikalier er hentet ut av Syria. I skyggen av den ødeleggende borgerkrigen i landet, har dere vært med å fjerne et stridsmiddel som i gale hender kunne gjort lidelsene enda større.

Når det er sagt, deler vi alle uroen over konflikten i Syria. Vi er vitne til en av de verste humanitære krisene i vår tid.

Det høye voldsnivået, den uoversiktlige situasjonen og de humanitære konsekvensene er dramatiske ikke bare for Syria, men for hele regionen.

Når konfliktbildet og de menneskelige tragediene er så voldsomme, kan det være vanskelig å finne lyspunkter.

Som statsminister vil jeg si til dere at den jobben dere har utført er veldig viktig. Den er viktig fordi den har vært med å bidra til at kjemiske våpen ikke vil bli brukt mot sivilbefolkningen igjen.

Den er viktig for Syrias befolkning og for internasjonal fred og sikkerhet. Dere har utgjort en forskjell, ikke bare i ord, men i handling. 

Kjære alle sammen,

Jeg vet at deltakelse i operasjon RECSYR (Removal of chemical agents from Syria) har gitt ny og vesentlig læring både for fartøyets besetning og for staben her på Sortland.  

Enten du er gast eller befal så har dere en erfaring og kunnskap som gjør dere til en ressurs for Forsvaret og for samfunnet for øvrig.

Ta våre på denne kunnskapen, og ta vare på det gode kameratskapet.  

I dag vil jeg takke dere for innsatsen, og for at dere fullførte oppdraget.

Gratulerer med dagen!

Til toppen