Priv til red:

Akkreditering til forsvarsministermøte i NATO

Forsvarsminister Bjørn Arild Gram deltek på NATOs forsvarsministermøte i Brussel 12. - 13. oktober.

Informasjon frå NATO vedrørande akkreditering finn du her: 

NATO - Pressrelease: Meeting of NATO Ministers of Defence - Brussels, 12-13 October 2023, 12-Oct.-2023

Pressekontakt: Kommunikasjonsrådgivar Marita Hundershagen / telefon 90287846 / mhu@fd.dep.no