Åpent for søknader til Finanstilsynets regulatoriske sandkasse

Finanstilsynet har i dag åpnet for søknader om deltagelse i tredje pulje i den regulatoriske sandkassen for fintech.

Deltagelse i den regulatoriske sandkassen gir virksomheter mulighet til å teste nye produkter og tjenester i liten skala under tett oppfølging fra Finanstilsynet. Målet er at sandkassen skal bidra til teknologisk innovasjon og flere nye aktører i markedet. Sandkassen skal også bidra til å øke Finanstilsynets forståelse av nye teknologiske løsninger og forretningsmodeller, og gjøre det lettere å identifisere potensielle risikoer, eller behov for regelverksendringer, på et tidlig stadium. Dette er kunnskap som kan komme til nytte i veiledning og tilsyn med virksomheter også utenfor sandkassen.

Søknadsfristen for tredje pulje er 31. desember 2021. Søknadsskjema og nærmere informasjon om søknadsprosessen og den regulatoriske sandkassen er lagt ut på Finanstilsynets nettsider.