Åpner for å helautomatisere saksbehandlingen i våpensaker

Regjeringen har i dag lagt frem et lovforslag om bruk av helautomatiserte avgjørelser for å effektivisere politiets sin våpenforvaltning og korte ned saksbehandlingstiden i våpensaker. Forslaget åpner for å helautomatisere saksbehandlingen i saker som er egnet til det.

–  Jakt er viktig for mange og er en stolt forvaltningstradisjon i Norge. For rekrutteringen er det viktig at vi har en rask behandling av våpensøknader. Dersom forslaget vedtas, vil mange søkere kunne få behandlet og avgjort søknaden sin nærmest uten ventetid, uavhengig av saksmengden og ressurssituasjonen i politidistriktet, sier justis- og beredskapsminister Emilie Enger Mehl (Sp.)

I dag er det en saksbehandleren som avgjør om søkeren skal få innvilget søknad om våpenløyve, selv om noen søknader kan sendes inn og behandles digitalt. Lovforslaget innebærer at mange søknader vil kunne avgjøres uten at en saksbehandler er involvert i eller har påvirket resultatet. Det er særlig aktuelt når det er klart at vilkårene for eksempelvis for våpenløyve er oppfylt eller ikke. Dersom avgjørelsen krever en konkret vurdering, vil saksbehandleren få overført saken til manuell behandling.

–  Det er viktig at politiet utnytter mulighetene som teknologien gir for å øke effektiviteten i oppgaveløsningen og sikre en moderne våpenforvaltning som møter publikums behov, sier Mehl.

Politidirektoratet har fått i oppdrag av departementet å etablere og videreutvikle en ny digital våpenforvaltning. Direktoratet har så langt lansert en løsning for digital innsending og behandling av søknader, Blink, som er tatt i bruk for jakt- og sportsvåpen. Blink skal videreutvikles til også å omfatte andre tillatelser.