Kortere saksbehandlingstid for jaktvåpensøknader

Dette innholdet er mer enn 1 år gammelt.

Politiet tar i bruk en ny og heldigitalisert saksbehandlingsløsning som sørger for raskere behandling av jaktvåpensøknader. Løsningen vil først bli tatt i bruk i Nordland og Agder politidistrikt, med fortløpende utrulling i resten av etaten innen utgangen av juni.

- For Senterpartiet og Arbeiderpartiet i regjering har det vært viktig å korte ned ventetiden når man søker om våpen. Dette er viktig for mange jegere, særlig de som skal ut på jakt for første gang. Jeg er glad for at vi nå får på plass et permanent tiltak for å få ned saksbehandlingstiden, sier justis- og beredskapsminister Emilie Enger Mehl (SP)

Den nye løsningen vil maskinelt utføre oppgaver som politiet tidligere gjorde manuelt. Dette vil bidra til en vesentlig reduksjon i saksbehandlingstidene samtidig som kvaliteten på vedtakene opprettholdes.

-Regjeringen vil etablere et nasjonalt våpenregister som legges til Nordland politidistrikt med forvaltning i Mosjøen. Dette arbeidet er også i gang, og vil bidra positivt til arbeidsplasser i Mosjøen, sier Mehl. 

Nå vil søknader om våpen til jakt både sendes inn og behandles digitalt. Løsningen utvikles stegvis, og mulighet for å søke om sportsvåpen er planlagt i en senere versjon.

-Det er svært positivt at brukerne har vært involvert i utviklingen. Både næringslivet, representanter fra jegernes og skytternes organisasjoner og ansatte i våpenforvaltningen har vært involvert, sier Mehl.