Åpner for unotert infrastruktur for fornybar energi

Dette innholdet er mer enn 1 år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

–  Regjeringen åpner for at Statens pensjonsfond utland kan investeres i unotert infrastruktur for fornybar energi innenfor de særskilte miljørelaterte mandatene. Det skal stilles samme krav til lønnsomhet og åpenhet som for øvrige investeringer, sier finansminister Siv Jensen (Frp).

Fornybar energi er et område i sterk vekst. En stor del av investeringsmulighetene innen fornybar energi er i det unoterte markedet, særlig i infrastrukturprosjekter. Forventninger om betydelige investeringer i tiden fremover gjør dette markedet interessant for institusjonelle investorer som Statens pensjonsfond utland.

Regjeringen åpner nå for at Statens pensjonsfond utland skal kunne investeres i unotert infrastruktur for fornybar energi. Investeringene skal skje innenfor de særskilte miljørelaterte mandatene. Den øvre rammen for disse investeringene dobles, fra 60 til 120 milliarder kroner.

Slike investeringer vil være del av bankens aktive forvaltning, og vil trekke på rammen for avvik fra referanseindeksen, som holdes uendret. For å ramme inn risiko legges det i tillegg opp til en særskilt øvre grense for investeringer i unotert infrastruktur for fornybar energi på 2 prosent av fondet.

– Den foreslåtte reguleringen legger til rette for at banken kan gå gradvis frem i et relativ lite marked og investere på en kostnadseffektiv måte, sier finansminister Siv Jensen.

Norges Bank har sagt at den vil gå forsiktig frem og i første omgang vurdere investeringer sammen med partnere i utviklede markeder, og i prosjekter med relativt lav markeds- og operasjonell risiko.

– Dette er investeringsstrategi, ikke klimapolitikk. Det skal stilles samme krav til lønnsomhet og åpenhet ved disse investeringene som for fondets øvrige investeringer. Vi legger ikke føringer på at fondet skal investeres i unotert infrastruktur for fornybar energi, men gir mulighet til at Norges Bank kan gjennomføre slike investeringer dersom den vurderer det som lønnsomt, sier finansminister Siv Jensen.