Åpnet veterankonferanse i Bergen

-Denne konferansen handler om alle de menneskene som reiser ut i internasjonale operasjoner - sivile og militære. De som forhandler, de som bygger sivile institusjoner og de som kjemper med militære midler der forhandlinger og dialog ikke fører fram, sier statssekretær Øystein Bø i Forsvarsdepartementet.

Tirsdag 22. oktober åpnet han den den nasjonale veterankonferansen som arrangeres i Bergen fra 22. til 24. oktober.

Nasjonal veterankonferanse 2013 er en arena for diskusjon og videreutvikling av veteransaken og samarbeidet mellom Forsvaret og aktuelle etater og aktører.

Konferansen går over tre dager hvor veteraner og øvrige konferansedeltagere med bred og variert bakgrunn møtes og utveksler synspunkter og erfaringer i et engasjert miljø, under tilrettelegging av Veteranavdelingen i Forsvarsstaben, Sjøforsvaret og en forsvarsvennlig Bergen kommune.

-På denne konferansen vil vi få høre historier fra veteraner som har reist ut, mange har vært ute flere ganger. De forteller om sterke opplevelser, om det de har sett. Og om det de må leve med etterpå, fortsetter Bø.

Statssekretæren mener det er viktig at disse historiene blir fortalt.

-Det er viktig for den enkelte, som har behov for at samfunnet har kunnskap om hva de faktisk gjør der ute. Men det er også viktig for vår offentlige politiske debatt. Bare gjennom åpenhet kan vi ha en god diskusjon om Norges engasjement i internasjonale operasjoner. Det er viktig for vårt demokrati.

Øystein Bø understreker at dette er et ansvar som ligger hos hele samfunnet, ikke bare forsvarssektoren.

-Vi har kommet et godt stykke på vei med å forbedre anerkjennelsen og ivaretakelsen av våre veteraner, både før, under og etter tjeneste. Det gjenstår likevel utfordringer, spesielt i det sivile hjelpeapparatet. Det er helt avgjørende at vi tar vare på de av våre veteraner som trenger oppfølging etter endt tjeneste. Her holder det ikke å komme et godt stykke på vei – vi må faktisk helt i mål.

Statssekretæren ser frem til å møte og snakke veteraner og øvrige konferansedeltakere.

–Jeg er også glad for at denne konferansen finner sted akkurat her i Bergen. Dette er landets største forsvarskommune. Det er den kommunen som har flest ansatte i Forsvaret, og som har landets største base på Haakonsvern. Bergen er den første kommunen i landet som vil lage en egen lokal handlingsplan for veteranene.

-Kanskje er det også landets beste veterankommune, avslutter han.

 

Les mer om Forsvarets veterankonferanse på sidene til Forsvaret.

Til toppen