Åpning IFEs solpark

Olje- og energiminister Marte Mjøs Persen holdt dette innlegget i forbindelse med åpningen av IFEs solpark på Kjeller, 20.oktober.

'
Olje- og energiminister Marte Mjøs Persen på sitt første oppdrag som olje- og energiminister da hun åpnet testanlegget for solcellemoduler hos Institutt for energiteknikk (IFE) på Kjeller 20. oktober 2021. Foto: Arvid Samland/OED

Sjekkes mot fremføring

Kjære alle sammen,

Det er ikke mange dagene vi har sittet i regjeringskontorene. Faktisk så er åpningen av IFEs solpark vårt første offisielle besøk som ny politisk ledelse i Olje- og energidepartementet.

Og det er gode grunner til at vi kommer hit:

  • Vi har hatt en tørr sommer med mye sol, men også høye strømpriser.
  • Veikartet for norsk solbransje mot 2030 som viser et stort potensial for solkraft for kraftproduksjon, sysselsetting og eksport.
  • Og ikke minst, ute i verden, hvor IEA – det internasjonale energibyrået - spår at solenergi ligger an til å sette nye rekorder i utbygging hvert år etter 2022.

Pilene peker i samme retning: Det lønner seg for stadig flere å ta i bruk energien fra sola.

Samtidig er det en vei å gå. Nøkkelen til å fortsatt redusere kostnader og utvikle teknologier, ligger i god forskning og kunnskap.

Derfor er dette en viktig dag. Derfor har vi kommet hit.

 

For det første vil jeg gi skryt til vertskapet - IFE eller Institutt for Energiteknikk - som i over 70 år har spilt en nøkkelrolle i utviklingen av energinasjonen vår.

Dere forsker på helt sentrale områder innen energi som sol, batterier, hydrogen og vind.

Dere jobber også aktivt for å kommersialisere forskningen og skape nye bedrifter.

På den måten bidrar dere aktivt til det grønne skiftet – både i dag og i dagene som kommer.

IFE er også vertskap for forskningssenteret for solenergi – FME SUSOLTECH. Dette er det ledende nasjonale senteret for solenergiforskning. Forskning på nettopp solenergi er også det raskest voksende feltet på IFE.

I dag tar dere et skritt videre i denne satsingen, med et unikt og komplett testanlegg for solcellemoduler som vil gi et løft for forskningen.

Anlegget – som er både utendørs og innendørs – utgjør en unik forskningsinfrastruktur i nordisk sammenheng.

Men kanskje enda viktigere, etter en tid hvor vi har holdt avstand, handler det om å samle. Samle forskning og samle industri, slik at dere kan utvikle teknologier og bygge grønn industri.

Alt dette vet dere, men jeg synes velfortjent skryt alltid kan gjentas.

 

Nå er ikke dette anledningen å holde et lengre politisk innlegg, men regjeringen ønsker å legge til rette for den spennende utviklingen her på Kjeller og i resten av landet.

Veksten i solenergimarkedet gir store muligheter for norske aktører innen en rekke nisjer i hele verdikjeden - fra materialer i solceller til drift av store anlegg. Dette er en høyteknologisk næring som blant annet er langt framme innen digitalisering.

Til sammen sysselsettes rett i underkant av 2000 mennesker i solbransjen i Norge i dag. Det nevnte veikartet viser at dette tallet kan økes kraftig fram mot 2030. 

Dette er en veldig spennende utvikling. Denne regjeringen skal føre en aktiv næringspolitikk som gir nye arbeidsplasser, eksport og industri basert på våre felles naturressurser.

For å få til dette er forskning, utvikling og innovasjon avgjørende for at norske bedrifter skal hevde seg internasjonalt og for at vi skal nå våre klimamål.

Og sist, men ikke minst: Vi skal ta et krafttak for industrien i Norge, en grønn industri som kan skape jobber, velferd og bidra til å kutte utslipp. En viktig forutsetning for dette er at rimelig fornybar kraft, forblir et konkurransefortrinn for norsk industri.

Derfor vil regjeringen blant annet:

  • Lage en samlet plan for norsk vannkraft, vindkraft, infrastruktur og ikke minst solkraft, som krever konsesjon.
  • Og, vi skal sette ned en energikommisjon for å kartlegge energibehovene og foreslå økt energiproduksjon, med mål om at Norge fortsatt skal ha overskuddsproduksjon av kraft.

Kjære venner,

Dette har potensialet til å bli en solskinnshistorie, og regjeringen skal legge til rette der den kan.

Etableringen av IFEs solpark er et viktig steg i riktig retning og en kilde til inspirasjon for oss alle!

Gratulerer med dagen!