Arbeidet med regjeringens nye dataspillstrategi i gang

Dette innholdet er mer enn 2 år gammelt.

27. januar gikk startskuddet for arbeidet med ny dataspillstrategi da kultur- og likestillingsminister Anette Trettebergstuen møtte Virke Produsentforeningen og spillselskapene Hyper Games, Krillbite og Megapop i Oslo.

- Den norske dataspillbransjen er i rivende utvikling, og regjeringa vil jobbe både for dem som lager spilla, og for dem som spiller spilla. Målet er at flere skal utvikle, kjøpe og spille norske dataspill. Vi skal ta en betydelig større markedsandel internasjonalt, sier Anette Trettebergstuen.

 - Nå skal jeg raskt sette meg ned med bransjen for å diskutere hvordan vi sammen kan sikre en god utvikling lokalt, regionalt, nasjonalt, og ikke minst hvordan vi kan styrke norsk spillbransje internasjonalt, fortsetter Trettebergstuen.

Den nye strategien vil bygge videre på og styrke de fire målene for dataspillpolitikken:

  • Et variert tilbud av norske dataspill av høy kvalitet
  • En profesjonell og mangfoldig dataspillbransje
  • Gjennomslagskraft for norske dataspill
  • En inkluderende og tilgjengelig dataspillkultur

 - Dette er et spennende arbeid som jeg gleder meg til å ta fatt på, samtidig er ikke dette et arbeid jeg skal gjøre alene. Dataspill berører som kjent mange politikkområder, i tillegg til å være kulturpolitikk er dataspill blant annet næring- og arbeidsliv, eksport, barne- og ungdomspolitikk, skole-, forbruker- og distriktspolitikk. Jeg vil ta med meg de ansvarlige statsrådene inn i dette arbeidet, slik at vi kan få på plass mest mulig helhetlige virkemidler for dataspill, sier kultur- og likestillingsministeren.

- Jeg er også opptatt av at det skal være like naturlig for foreldre å involvere seg i barnets digitale spillbruk som i at barnet spiller fotball- eller håndballturnering. Vår oppgave er å gjøre kultur tilgjengelig, og ved å prioritere opp arbeidet med dataspill, vil flere ta del i norsk kulturliv, avslutter Trettebergstuen.

Arbeidet med den nye strategien vil foregå gjennom året, og målet er at strategien er på plass når den gamle løper ut ved årsskiftet.