Møteplasser for dataspill og datakultur (V-1025 B)

Hvordan skape gode og inkluderende møteplasser for dataspillinteresserte barn og unge?

Veilederen Møteplasser for dataspill og datakultur (V-1025 B) (.pdf)