Avgift på landbasert vindkraft – høring om endret skattleggingsperiode

Dette innholdet er mer enn 1 år gammelt.

Særavgiften på landbasert vindkraft trådte i kraft 1. juli 2022. Skattleggingsperioden for 2022 er ett kalenderår, altså årstermin. På vegne av Finansdepartementet har Skattedirektoratet i dag sendt på høring forslag om at skattleggingsperioden fra 1. januar 2023 skal være månedlig.

I forbindelse med statsbudsjettet for 2022 vedtok Stortinget en særavgift på landbasert vindkraft, og den trådte i kraft 1. juli 2022. I Prop. 1 LS (2021-2022) Skatter, avgifter og toll 2022 punkt 7.2.5 ble det lagt til grunn at skattleggingsperioden for 2022 skulle være ett kalenderår, dvs. årstermin, men at en ville vurdere nærmere om skattleggingsperiodens lengde burde endres for 2023 og senere år.

Skattedirektoratet foreslår at skattleggingsperioden endres fra årlig til månedlig fra 1. januar 2023.  

Frist for høringsinnspill er 7. november 2022.