Avgift på landbasert vindkraft

Dette innholdet er mer enn 2 år gammelt.

Særavgiften på landbasert vindkraft trer i kraft fra 1. juli 2022. Avgiften vil utgjøre 1 øre per kWh produksjon. Inntektene fra avgiften tilfaller staten, men skal fordeles til vertskommunene.

I forbindelse med statsbudsjettet for 2022 vedtok Stortinget en særavgift på landbasert vindkraft. Siden avgiften kunne reise EØS-rettslige problemstillinger om offentlig støtte ble iverksetting av avgiften utsatt. Dette er nå avklart, og avgiften vil bli iverksatt fra 1. juli 2022.

Endringene i særavgiftsforskriften har vært på høring.