Bekymret for krisen på Sri Lanka

Dette innholdet er mer enn 1 år gammelt.

– Jeg er bekymret over mat- og ernæringskrisen vi ser på Sri Lanka. Den vanskelige humanitære situasjonen rammer særlig kvinner og barn. Norge bidrar nå med 13 millioner kroner til de akutte behovene, sier utenriksminister Anniken Huitfeldt.

Situasjonen kan bli enda verre de kommende månedene med mindre tiltak settes inn raskt.

– Den norske støtten på 13 millioner kroner går til å møte akutte behov for mat, ernæring og beskyttelse på Sri Lanka. Støtten går gjennom FN til arbeid med matsikkerhet og beskyttelse, sier Huitfeldt.

FN frykter at situasjonen vil utvikle seg til en fullskala humanitær krise som følge av feilslåtte avlinger og den økonomiske og politiske krisen i landet. Den srilankiske befolkningen er hardt rammet av skyhøy prisstigning på basisvarer som ris og hvete, og mangel på drivstoff og medisiner. Drivstoffmangelen gjør at mat ikke kommer fram til markedene.

Allerede før denne krisen var andelen feilernærte barn på Sri Lanka blant de høyeste i verden. Barn, gravide og ammende rammes særlig hardt av mat- og ernæringskrisen. Kvinner og barn blir i tillegg i økende grad utsatt for overgrep, og seksualisert og kjønnsbasert vold.

I denne situasjonen har FN lansert en humanitær responsplan.

Verdens matvareprogram (WFP) får 5 millioner kroner, med særlig fokus på sårbare grupper. Arbeid mot seksualisert og kjønnsbasert vold og barns beskyttelse er en prioritet for Norge, og et stort behov på Sri Lanka. FNs barnefond (Unicef) og FNs befolkningsfond (UNFPA) får derfor henholdsvis 5 og 3 millioner kroner til deres arbeid med beskyttelse av barn og kvinner.

Støtten tas fra den humanitære reserven som er satt av for å kunne reagere raskt ved behov på nye og akutte kriser eller underfinansierte kriser i løpet av året.

Fakta:

  • Over 6,3 millioner mennesker på Sri Lanka mangler sikker tilgang på mat.
  • 40 prosent av befolkningen på 22 millioner får ikke i seg tilstrekkelig med næring.
  • 70 prosent av srilankerne har redusert sitt matinntak.
  • Den norske støtten går til FN-organisasjonene Verdens matvareprogram (WFP), FNs barnefond (Unicef) og FNs befolkningsfond (UNFPA).