Bekymret for situasjonen i Etiopia

– Jeg er svært bekymret over den forverrede situasjonen i Etiopia og konsekvensene det kan få i regionen, sier utenriksminister Anniken Huitfeldt.

Situasjon i Etiopia har skapt en ny og svært foruroligende dynamikk på Afrikas horn.

– Norge er dypt bekymret over situasjonen i Tigray og i Etiopia. Kamphandlingene kommer stadig nærmere hovedstaden Addis Abeba, og vi frykter de humanitære konsekvensene. Konflikten i landet og Etiopias skjebne er svært viktig for utviklingen på Afrikas horn. Vi oppfordrer partene til å legge ned våpnene og søke en politisk løsning gjennom dialog, sier Huitfeldt.

Norge har konsekvent, blant annet som medlem av FNs sikkerhetsråd, bedt om våpenhvile, dialog mellom partene og trygg og uhindret humanitær tilgang til Tigray og andre deler av Etiopia.

Den nye rapporten fra FNs høykommissær for menneskerettigheter og den etiopiske MR-kommisjonen er viktig og svært alvorlig.

– Jeg er svært opprørt over funnene. Rapporten går langt i å dokumentere svært grove og omfattende brudd på menneskerettighetene, blant annet rene krigsforbrytelser og forbrytelser mot menneskeheten. Det er avgjørende at brudd på humanitærretten, og brudd og overgrep på menneskerettighetene blir etterforsket og straffeforfulgt. De som står bak må stilles til ansvar, sier Huitfeldt.

Norge har bidratt med nærmere 130 millioner kroner øremerket til humanitær innsats i Etiopia. Støtte til FNs nødhjelpsfond kommer i tillegg. Støtten er fordelt til folk på flukt i sitt eget land, andre sårbare grupper i Etiopia, og flyktninger i Sudan. Pengene går gjennom FN, Røde Kors-bevegelsen og humanitære organisasjoner.

De humanitære aktørene arbeider under helt uakseptable og svært vanskelige arbeidsforhold. 23 humanitærarbeidere er drept i Etiopia siden starten av krisen.