Utenriksminister Huitfeldt svært bekymret for situasjonen i Syria

– 13,5 millioner syrere har behov for humanitær beskyttelse og assistanse. Vinteren og kulda nærmer seg, og jeg er svært bekymret over de menneskelige lidelsene i Syria. Norge gir derfor 107,5 millioner kroner til FN og humanitære organisasjoner for å bistå ofrene for konflikten i Syria og nabolandene, sier utenriksminister Anniken Huitfeldt.

FN og humanitære organisasjoner bistår ofrene for konflikten i Syria og nabolandene. Foto: WFP
FN og humanitære organisasjoner bistår ofrene for konflikten i Syria og nabolandene. Foto: World Food Programme

FN anslår at over 350.000 mennesker er drept i konflikten som har pågått siden 2011. Over 6,5 millioner har flyktet fra Syria og om lag like mange er fordrevet fra sine hjem inne i Syria. Situasjon for befolkningen har forverret seg ytterligere under koronapandemien. Ødeleggelsene i Syria er omfattende og det er viktig med humanitær rehabilitering innen sektorer som er avgjørende for menneskers liv og helse, som utdanning, matsikkerhet, helsefasiliteter og vannforsyning. Støtten fra Norge vil derfor også gå til tiltak som kan gi mer varige forbedringer i disse sektorene i de mest sårbare områdene i Syria.  

Norge er i dag blant de største humanitære bidragsyterne til de som er rammet av konflikten i Syria, og har i løpet av de siste ti årene bidratt med over 15 milliarder kroner. Totalt vil Norge bidra med opp mot 1,6 milliarder kroner i 2021.

– De siste ukene har voldsbruken blusset opp flere steder i Syria. En nasjonal våpenhvile og en politisk løsning er helt nødvendig for å få slutt på syrernes lidelser, sier utenriksministeren.

Som medlem av FNs sikkerhetsråd er Norge sammen med Irland pennefører for den humanitære Syria-resolusjonen. Resolusjonen er avgjørende for at FN skal kunne frakte livsviktige varer som telt, mat og medisiner over grensen til Syria.

Les mer om arbeidet i Sikkerhetsrådet og resolusjonen om den grensekryssende humanitære bistanden her: Grensekryssende humanitær bistand til Syria er viktig - regjeringen.no