Besøkte berørte avdelinger i nord

Dette innholdet er mer enn 5 år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

21. juni besøkte forsvarsminister Ine Eriksen Søreide Evenes, Harstad, Sortland og Andøya. – Styrking av Forsvaret i Nord-Norge står helt sentralt i den nye langtidsplanen for Forsvaret. Men vi gjør også enkelte tøffe prioriteringer for samlet sett å styrke forsvarsevnen. Derfor var det viktig for meg å besøke Nord-Norge ved første anledning etter at regjeringen la fram langtidsplanen for forsvarssektoren 17. juni, sier forsvarsministeren.

-Vi skal utvikle Evenes som en godt beskyttet base både for kampfly og de nye maritime patruljeflyene, sa forsvarsministeren da hun møtte ordfører Svein Erik Kristiansen (H).
-Vi skal utvikle Evenes som en godt beskyttet base både for kampfly og de nye maritime patruljeflyene, sa forsvarsministeren da hun møtte ordfører Svein Erik Kristiansen (H). Foto: Ann Kristin Salbuvik, FD

– Langtidsplanen presenterer en helhetlig og overordnet løsning som vil sikre økt kampkraft og bærekraft for forsvarssektoren, sier forsvarsminister Ine Eriksen Søreide. – Men planen innebærer også noen tøffe prioriteringer. Derfor ønsket jeg raskt å besøke avdelinger og lokale ordførere som blir berørt av forslag i den nye langtidsplanen for forsvarssektoren, sier Eriksen Søreide.

-Vi må se hele Forsvaret i sammenheng, og mener at vi vil få mer operativ evne ved å legge ned KJK, og flytte ressursene til andre deler av Forsvaret, sa forsvarsministeren da hun møtte ansatte og tillitsvalgte ved KJK på Trondenes. Forsvarsministeren møtte også ordfører Marianne Bremnes.
-Vi må se hele Forsvaret i sammenheng, og mener at vi vil få mer operativ evne ved å legge ned KJK, og flytte ressursene til andre deler av Forsvaret, sa forsvarsministeren da hun møtte ansatte og tillitsvalgte ved KJK på Trondenes. Forsvarsministeren møtte også ordfører Marianne Bremnes. Foto: Ann Kristin Salbuvik, FD

– Regjeringen har lagt frem en ny langtidsplan for Forsvaret basert på at Forsvaret i dag ikke er tilpasset de utfordringene vi står overfor. Den nye planen betyr økt forsvarsaktivitet i Nord-Norge. Regjeringen vil styrke Forsvarets operative evne gjennom å øke bemanningen i den operative delen av strukturen. Dette betyr økt aktivitetsnivå og økt militær tilstedeværelse, spesielt i nordområdene, sier Eriksen Søreide. – Samtidig har jeg stor forståelse for at mange som blir direkte berørt er skuffet. Våre beslutninger påvirker lokalsamfunn og ansatte. Det har vært konstruktive og gode møter i dag, og jeg setter pris på engasjementet som alle har vist og de tilbakemeldingene jeg har fått, sier forsvarsministeren.

-Kystvakten får samlet sett økt kapasitet i de nordlige havområder, sa Ine Eriksen Søreide da hun møtte ansatte og lokale politikere på Sortland.
-Kystvakten får samlet sett økt kapasitet i de nordlige havområder, sa Ine Eriksen Søreide da hun møtte ansatte og lokale politikere på Sortland. Foto: Ann Kristin Salbuvik, FD

– Gjennom å øke aktiviteten i alle forsvarsgrenene vil Nord-Norge få vesentlig større militær aktivitet enn i dag. Regjeringen overfører også stillinger fra sør til nord slik at Nord-Norge får en relativ økning i forhold til Sør-Norge. Tung satsing på økt aktivitet, etterretning og overvåking, nye kampfly, nye ubåter og maritime patruljefly er en tydelig satsing på Norges forsvarsevne, og veldig mye av denne aktiviteten vil foregå i nord. Forsvarets tyngdepunkt flytter seg nordover når denne planen blir gjennomført. Nord-Norge har stått helt sentralt i norsk sikkerhets- og forsvarspolitikk siden krigen. Slik er det også i den nye langtidsplanen for Forsvaret, sier forsvarsminister Ine Eriksen Søreide.

-Av alle saker i langtidsplanen er Andøya og MPA noe av det regjeringen har brukt mest tid på, og som vi synes har vært vanskeligst, sa forsvarsministeren til de ansatte ved Andøya flystasjon da hun møtte dem under sitt besøk til Nord-Norge 21.juni.
-Av alle saker i langtidsplanen er Andøya og MPA noe av det regjeringen har brukt mest tid på, og som vi synes har vært vanskeligst, sa forsvarsministeren til de ansatte ved Andøya flystasjon da hun møtte dem under sitt besøk til Nord-Norge 21.juni. Foto: Ann Kristin Salbuvik, FD