Betydelig prisreduksjon i ny F-35-avtale

I en ny avtale mellom det flernasjonale programkontoret for F-35 (JPO) og flyprodusenten Lockheed Martin reduseres grunnprisen for modellen av flyet Norge kjøper med 7,3%. Dette innebærer at enhetskostnaden er redusert med 60% fra første F-35 ble levert i 2010.

- Denne nye kontrakten bekrefter at prisen for hvert F-35 fortsetter å gå ned både i tråd med våre prognoser, og med forhandlingene som har pågått i over ett år. Det er veldig positivt, og styrker vår tillit til programmet, sier forsvarsminister Ine Eriksen Søreide.

Avtalen gjelder 90 fly i den tiende produksjonsserien av F-35 som skal leveres i 2018. Dette inkluderer seks norske fly, og innebærer en dobling av de årlige leveransene av F-35 på bare tre år. I denne avtalen er grunnprisen for F-35A med motor redusert til 94,6 millioner dollar.

- Alle partnerlandene får den samme grunnprisen, så dette viser fordelen ved å være del av et stort partnerskap. Selv etter at vi har dekket våre nasjonale tilleggskostnader, som for eksempel egne merker, tilpasning av programvaren og integrasjon av bremseskjermen, så utgjør dette en betydelig reduksjon, sier programdirektør i Kampflyprogrammet, generalmajor Morten Klever.

For hver ny produksjonsserie av F-35 forhandles og undertegnes det nye kontrakter, hvor målet er at kjøperne skal dra nytte av at produsenten over tid lærer hvordan de kan bygge flyene på mest mulig effektiv måte, og av at det årlige produksjonsvolumet øker. På bakgrunn av dette er det beregnet en forventet prisutvikling som deretter er lagt til grunn for de samlede kostnadsestimatene for hele programmet.

Kampfly
To norske F-35 under trening ved Luke AFB i januar 2017. Foto: USAF

- De norske tallene bygger på den forventede prisutviklingen i programmet, men med egen justering for usikkerhet. Det vi ser nå er at usikkerheten generelt har slått ut i positiv retning, og at utgiftene våre i dollar ligger an til å bli lavere enn det vi hadde tatt høyde for at de kunne bli. Da vi fortsatt skal anskaffe både flere fly, samt våpen og mye annet utstyr er det for tidlig å si noe endelig rundt sluttkostnaden for den norske anskaffelsen, men dette er en trend som blir stadig sikrere som flere kontrakter undertegnes, sier Klever.

Norge har så langt fått levert 4 fly av de inntil 52 som planlegges kjøpt frem mot 2025, og vil i løpet av 2017 få levert ytterligere seks – tre i første halvår, og tre i siste. De siste tre vil bli de første som kommer til Norge i begynnelsen av november.

- Så langt ser det ut som om Lockheed Martin har klart å unngå større forsinkelser i forbindelse med feilen på kjølerørene som ble oppdaget i fjor høst. Det viktigste nå er at vi holder oppe tempoet i forberedelsene her hjemme. Forsvaret skal være klare med sin første F-35-skvadron i 2019, og det er mye som skal være klart før det, sier Klever.

Fakta om den norske anskaffelsen av F-35 (per februar 2017)

  • Norge skal anskaffe inntil 52 kampfly av typen F-35 for å sikre at Forsvaret også i fremtiden skal kunne løse sine oppdrag på best mulig måte.
  • Anskaffelsen er beregnet å koste 71,5 milliarder reelle 20167kroner.
  •  De første fire F-35 som skal brukes til trening av norske mannskaper ble besluttet anskaffet i 2011. De to første av disse ble levert i 2015, mens de to siste ble levert sommeren 2016.
  • Stortinget har så langt gitt fullmakt til anskaffelse av 40 fly, inkludert fly til treningsformål.
Til toppen