Norge øker støtten til FNs hjelpeorganisasjon for palestinske flyktninger (UNRWA)

Dette innholdet er mer enn 2 år gammelt.

– UNRWA spiller en avgjørende rolle  for å ivareta de palestinske flyktningenes grunnleggende behov og rettigheter, og er også viktig for stabilitet.  Samtidig er UNRWA er kritisk underfinansiert. Vi vil derfor øke støtten, sier utenriksminister Anniken Huitfeldt.

På en høynivåkonferanse i Brussel, annonserte statssekretær Henrik Thune at Norge planlegger å øke bidraget til UNRWA for i år og neste år.

Skole i Amman, Jordan, drevet av UNRWA. Foto: Guri Solberg, UD
Skole i Amman, Jordan, drevet av UNRWA. Foto: Guri Solberg, UD

UNRWA har som oppgave å sikre at palestinske flyktningers grunnleggende rettigheter og behov blir dekket. UNRWAs mandat omfatter om lag 5,7 millioner palestinske flyktninger i Libanon, Jordan, Syria, Vestbredden og Gaza, og å sikre at flyktningene får grunnleggende tjenester som utdanning, helsetilbud, matvarehjelp og husly. Organisasjonen er også en stor arbeidsgiver for palestinske flyktninger.

Regjeringen besluttet nylig å øke den humanitære støtten til UNRWAs innsats i Libanon med 17 millioner kroner. Regjeringen vil også øke Norges kjernebidrag i år. Størrelsen på økningen vil blir fastlagt i desember. Så langt i år er Norges støtte til UNRWA på 217 millioner kroner.

Fra 2022 planlegger Norge å øke kjernestøtten til UNRWA.