Bonden auka inntektene i 2020

Gjennomsnittleg inntekt per årsverk gjekk opp med ni prosent, frå 300 200 til 327 800 kroner - frå 2019 til 2020. Samanstilling av rekneskapsdata frå rundt tusen ulike gardsbruk ligg bak biletet som fortel om den økonomiske utviklinga i norsk jordbruk. Det viser dei årlege Driftsgranskingane til NIBIO som vart lagt fram i dag.

Det vart auke for dei fleste husdyrproduksjonane, men nedgang for kornprodusentane. Også for frukt- og bærprodusentane gjekk jordbruksinntekt ned i 2020.  Den gjennomsnittlege kornbonden såg ein nedgang i jordbruksinntekt frå 334 400 kroner i 2019 til 227 200 i 2020.

I 2020 hadde produsentar av svin og korn den høgaste inntekta på 473 600 kroner i gjennomsnitt. På andreplass kom geitemjølkprodusentane med 440 100. Lågast var sauebøndene med 163 900 kroner i jordbruksinntekt.