Nyheter

Borch: Honnør til Nortura

Dette innholdet er mer enn 1 år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Landbruks- og matminister Sandra Borch gir honnør til alle ansatte i Nortura som har gjort en ekstraordinær innsats gjennom jula i forbindelse med det alvorlige dataangrepet bedriften ble utsatt for den 21. desember.

–  Jeg vil gjerne få gi honnør til alle ansatte i Nortura, deres samarbeidspartnere og kunder som har stått på dag og natt for å rette opp skadene etter dette dataangrepet. Jeg er glad for at det arbeides mot tilnærmet normal drift fra begynnelsen av januar, sier landbruks- og matminister Sandra Borch.

Landbruks- og matdepartementet har blitt holdt løpende orientert om situasjonen gjennom daglige møter med ledelsen i Nortura.

– Nortura er en sentral brikke i norsk matforsyning- og sikkerhet. Det gir grunn til ettertanke når slike angrep synliggjør hvor sårbare moderne samfunn er, sier Borch.

Landbruks- og matminister Sandra Borch.
Landbruks- og matminister Sandra Borch. Foto: Torbjørn Tandberg

Nortura ble utsatt for et alvorlig dataangrep 21.desember

Nortura ble utsatt for et alvorlig dataangrep 21.desember. Det ble derfor besluttet å stenge ned alle IT-systemer og fjerne internettilgangen for å minimere mulig skade på systemer og operasjoner. Resultatet har vært at aktiviteten ved flere av Norturas fabrikker og ekspedisjoner har vært sterkt redusert. Det har vært stopp for henting og slakting av storfe, småfe og svin. Slakting og skjæring har vært kraftig  redusert eller stanset. Det har også vært en utfordrende situasjon ved eggpakkeriene.

Nortura har arbeidet gjennom julen med å utvikle midlertidige løsninger, som kan bli satt i drift frem mot nyttår og eventuelt bli brukt fram til de normale IT-løsningene er i drift igjen. Etter de siste rapportene fra Nortura  arbeides det  mot tilnærmet ordinær drift på nyåret, men det kan oppstå enkelte forsyningsproblemer.