Presseinvitasjon:

Borch til Rogaland

Dette innhaldet er meir enn 2 år gammalt.

Tirsdag 8. mars deltek landbruks- og matminister Sandra Borch på Varhaug-møtet kl 19.00. Borch er i Rogaland heile dagen, og har følgjande program:

Kl 09.30 Øksnevad vidaregåande skule, Jærvegen 990, Kleppe. Elevar viser statsråden rundt på skulen.
Kl 10.45

Rogaland landbrukspark,  Postvegen 213, Klepp stasjon.

- NIBIO: High tech veksthus, bruk og handsaming av restråstoff/gjødsel.

- Møte med andre aktørar i landbruksparken: Norsk Landbruksrådgiving, Jæren Rekneskapslag SA, Hå gardsrekneskap.

Kl 14.20   Garsbesøk hjå Sven Bjarne Solberg, Solberg 80, Bjerkreim. Sau, ku, vurderer å investere i ny driftsbygning.
Kl 15.40  Røysland gaard, Nyyyt, Buevegen 1990, Vikeså. Gardsslakteri, vidareforedling av kjøttvarer.
Kl 19.00 

Stormøte landbruk, Varhaug, Varhaug idrettsanlegg. Stormøte om landbruk 8. mars | Statsforvaltaren i Rogaland (statsforvalteren.no)

Media er velkomne på alle programpostar. Så langt tida tillét vil statsråden vere tilgjengeleg gjennom dagen for å kommentere aktuelle spørsmål. Ta gjerne kontakt på førehand, slik at vi best mogleg kan setje av tid til dette i programmet.

Kontaktpersonar: 
For landbruks- og  matministeren: Ståle Norang. Tlf 414 38 011.
Hjå Statsforvaltaren: Anfinn Rosnes. Tlf 481 47 213.