FNs sikkerhetsråd skal overvåke våpenhvile i Colombia

Dette innholdet er mer enn 5 år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

- Det er gode nyheter at den colombianske regjeringen og Farc-EP har bedt FNs sikkerhetsråd om forberede en operasjon for overvåking av en bilateral og endelig våpenhvile og våpennedleggelse, sier utenriksminister Børge Brende.

FN-operasjonen vil ha som oppgave å koordinere og lede en mekanisme for overvåking og verifisering av våpenhvile og våpennedleggelse, rapportere om situasjonen og bidra til å løse uenigheter. Sammenslutningen av latinamerikanske og karibiske stater (Celac) vil delta med personell i operasjonen, som vil tre i kraft når en fredsavtale er på plass.

- Det er viktig at en nøytral tredjepart som FN kan bistå partene med å følge opp at en avtale om våpenhvile og våpennedleggelse blir overholdt, sier utenriksministeren.

Fredsprosessen i Colombia startet formelt i Oslo i oktober 2012, og er nå i sluttfasen. Partene ble i desember enige om en avtale for ofrenes rettigheter, herunder å opprette et spesialtribunal for de ansvarlige for de groveste forbrytelsene. Norge er tilrettelegger i fredsforhandlingene sammen med Cuba. Det forventes at partene vil kunne undertegne en endelig fredsavtale i løpet av de nærmeste månedene.