Historisk arkiv

Sikkerhetsrådet vedtar FN-operasjon i Colombia

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Utenriksdepartementet

FNs sikkerhetsråd har i dag vedtatt en resolusjon om å etablere en FN-operasjon i Colombia. - Dette er en svært viktig milepæl på veien mot en endelig fredsavtale, sier utenriksminister Børge Brende.

Observatørstyrken skal lede arbeidet med å overvåke og kontrollere en framtidig våpenhvile samt at våpnene legges ned i tråd med den fredsavtalen som partene er ventet å skrive under i løpet av de nærmeste månedene.

- Det er svært positivt at FN nå kan starte planleggingen av dette viktige oppdraget med å få på plass internasjonale observatører til Colombia, sier Brende.

Fredsprosessen i Colombia startet formelt i Oslo i oktober 2012, og er nå i sluttfasen. Partene har tidligere blitt enige om delavtaler på følgende områder: jordreform, politisk deltakelse, bekjempelse av narkotika og ofrenes rettigheter. Det gjenstår bl.a. å bli enige om våpenhvile og våpennedleggelse, sikkerhetsgarantier og øvrige mekanismer for implementering av fredsavtalen.

For Norge som tilrettelegger i fredsprosessen er det viktig å sikre at en avtale om våpenhvile og våpennedleggelse blir overholdt. FNs sikkerhetsråd har kommet med et helt essensielt bidrag med dette vedtaket, sier utenriksministeren.

Norge er tilrettelegger i fredsforhandlingene sammen med Cuba. Det forventes at partene vil kunne undertegne en endelig fredsavtale i løpet av de nærmeste månedene.