Historisk arkiv

Lanserer globalt mineinitiativ for Colombia

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Utenriksdepartementet

- Colombia er blant de land som er hardest rammet av landminer i verden. Rydding av miner og andre udetonerte eksplosiver fra konflikten vil være helt nødvendig for at mange av de over seks millioner internt fordrevne kan vende tilbake til sine hjem når en fredsavtale er på plass. Derfor er dette en viktig oppgave for Colombia, samarbeidsland som Norge og USA og verdenssamfunnet for øvrig, sier utenriksminister Børge Brende.

USAs president Obama lanserte 4. februar et globalt mineinitiativ for Colombia under et arrangement i Det hvite hus hvor også Colombias president Santos var tilstede. Dette er et amerikansk-norsk initiativ som skal øke oppmerksomheten om humanitær minerydding og målsettingen om et minefritt Colombia innen 2021.

Norge har i anledning lanseringen kunngjort et bidrag på 180 millioner kroner over tre år til humanitær minerydding i Colombia.

- Når en fredsavtale er oppnådd, er utvikling på landsbygda avgjørende for varig fred. Uten storstilt minerydding holdes utviklingen tilbake. Norge vil derfor bidra med 180 millioner kroner over tre år, sier utenriksministeren.

Den colombianske regjeringen og Farc-EP igangsatte i mars 2015 et pilotprosjekt for minerydding i to regioner i Colombia som en del av fredsprosessen. Norsk Folkehjelp har hatt ansvaret for å lede og koordinere pilotprosjektet, som er det første tiltaket der Farc og regjeringen samarbeider i felt.

- Pilotprosjektet med Norsk Folkehjelp har vært et viktig tiltak for å bygge tillit mellom de to partene i fredsprosessen. Jeg håper det amerikansk-norske globale mineinitiativet bidrar til å oppfylle målsettingen om et Colombia fritt for landminer innen 2021 og at det også bidrar til å støtte opp om fredsprosessen som nå er inne i en sluttfase. Målet er at flere land etter hvert vil slutte seg til, sier Brende.

Norge er tilrettelegger i fredsprosessen i Colombia som startet formelt i Oslo i 2012. Den colombianske regjeringen og Farc-EP er så langt enige om fire av seks temaer på forhandlingsagendaen. Tema som gjenstår knytter seg til bilateral endelig våpenhvile, nedleggelse av våpen, sikkerhetsgarantier og mekanismer for implementering av fredsavtalen. Det forventes at partene vil kunne undertegne en fredsavtale i løpet av de nærmeste månedene.