Deler ut 2 millioner kroner til ungdomsfiskeprosjekter

Dette innholdet er mer enn 2 år gammelt.

Regjeringen deler nå ut 2 millioner kroner til kommunale prosjekter som legger til rette for at ungdom mellom 12 og 25 år kan høste erfaringer fra fiskeryrket. Departementet har mottatt 10 gode søknader og alle har fått støtte.

Støtten til ti kommuner betyr at over hundre ungdommer kan få prøve seg på havet i sommer.

– Det er viktig for rekrutteringen til fiskerinæringen at flere unge jenter og gutter får prøvd seg på havet. Gjennom disse kommunale prosjektene får også ungdom som ikke har kontakter i næringa mulighet til å prøve seg som fiskere, sier fiskeri- og havminister Bjørnar Skjæran.

Solid innsats

Av de ti kommunene som har søkt om tilskudd er det kun én av kommunene som har gjennomført et slikt prosjekt før. Tildelingen gir altså ungdommer i ytterligere 9 kommuner muligheten til å forsøke seg som fiskere i sommerferien.

– Her har kommunene gjort en solid innsats for å få på plass disse prosjektene på kort tid, sier fiskeri- og havministeren.

Leier båt

Prosjektene det søkes støtte til går i hovedsak ut på at kommunene leier båt med fiskeskipper som veileder. Kommunene gjennomfører en åpen utlysning av ordningen slik at mange ungdommer kan delta i løpet av sommerferien. Antall plasser i tabellen under er derfor anslag.

Det er også viktig at kommunene kan dokumentere et godt faglig opplegg for ungdommene. I flere av kommunene gjennomføres prosjektene i samarbeid med næringen og organisasjoner.

Kommune

Antall plasser

Søknadssum

Andøy

5-10

200 000

Averøy

3-5

200 000

Båtsfjord

30

200 000

Gamvik

20

200 000

Herøy

6-12

200 000

Lurøy

4-6

188 000

Meløy

15

200 000

Moskenes

6-9

200 000

Nordkapp

12

200 000

Vardø

9

150 000

sum

ca. 120

1 938 000

Midlene ble lyst ut 25 april og fristen for å søke var 20. mai.