Deler ut over 2 millioner kroner til likestillingsarbeid i fiskerinæringen

Dette innholdet er mer enn 2 år gammelt.

Det var satt av 1,5 millioner til prosjekter som fremmer likestilling i fiskeriene. Da fiskeri- og havministeren mottok 22 søknader økte han bevilgningen for å støtte flere prosjekter.

Til sammen deles det nå ut 2 153 500 kroner til elleve prosjekter som skal bidra til bedre likestilling i fiskeriene.

– Fiskerinæringen har en stor jobb å gjøre på likestillingsområdet, og derfor gir vi over 2 millioner i tilskudd til likestillingsprosjekter. Jeg fikk mange gode søknader, og har forsøkt å støtte så mange prosjekter med så mye som mulig. Det skal være trygt å være fisker om bord på alle fiskebåter, og jeg håper at disse prosjektene bidrar til at vi vil se flere kvinner i fiskerinæringa og kan få en bedre kjønnsbalanse i fiskeryrket, sier fiskeri- og havminister Bjørnar Skjæran.

Nettverksbygging og rekruttering

Halvparten av midlene går til fire aktører som skal drive med nettverksbygging for kvinnelige fiskere. Å stimulere til nettverksbygging var et av tiltakene for å øke kvinneandelen i yrket og i tillitsmannsapparatet som ble beskrevet i Nofimas rapport «Bedre likestilling i fiskeriene».

– Egne nettverk er et av flere viktige grep som må tas for at flere kvinner velger å bli fisker og for at kvinner blir værende i yrket. Dette gir de kvinnelige fiskerne en bedre mulighet til å bli hørt, og til å dele og utvikle kunnskap. Jeg tror nettverk som Hun Fisker og andre initiativ kan bidra til å øke andelen kvinner i fiskeryrket, sier fiskeri- og havministeren.

Lederopplæring og informasjonsarbeid

Andre tiltak Nofima foreslo i rapporten var lederopplæring for kvinner og informasjonsarbeid for unge. Fem av søknadene som får tilsagn dreier seg om dette.

– Med så få kvinner i fiskerinæringen blir det enda viktigere å ha kvinnelige rollemodeller som viser at dette er et yrke også for kvinner. Jeg håper lederopplæring og informasjonsarbeid vil bidra til at det blir flere kvinner i fiskeriorganisasjonene, der er kvinnene sterkt underrepresentert. Med disse midlene kan viktige prosjekter settes i gang, sier fiskeri- og havminister Bjørnar Skjæran.

Prosjektene ledes av både enkeltpersoner, nyopprettede organisasjoner, etablerte organisasjoner og samarbeidsklynger.

Søker Landsdel Type prosjekt Tilsagn
Norges Fiskarlag Nasjonalt Holdningsskapende arbeid 150 000
Marint Kompetansesenter Ålesund Kompetanse / videreutdanning 195 500
Mariann Frantsen (Pelagisk forening) / Monica Langeland (Egersund trål) Vestlandet Nettverksbygging 300 000
Oceana ved styreleder Kari Lisbeth Fjørtoft Ålesund/Møre og Romsdal Nettverksbygging 200 000
Hun Fisker, Ved Alice RosethHelleberg Nordland Nettverksbygging 300 000
Nordkappregionen Næringshage AS Troms og Finnmark, Nordkapp kommune Nettverksbygging 300 000
Havfrua Nordvest - Nordmøre fiskebåt AS Møre og Romsdal Rekruttering 100 000
Kigok - Kunnskapssenteret i Gildeskål, Opplæringskontoret for fiskerifag i midtre Nordland Nordland / Salten Rekruttering 275 000
Marint Kompetansesenter Ålesund Rekruttering 100 000
Norges Kystfiskarlag Rogaland, Vestland, Nordland, Troms, Finnmark Rekruttering 150 000
Elizabeth Bjelke Stein og EilaRegine Evensen Rishovd Oslo, og fiskevær i Nord-Norge (Tromsø og Myre) Studier 83 000
      kr 2 153 500