Bedre likestilling i fiskeriene

Momenter til strategier for likestilling i fiskerienes fangstledd.

Les rapporten her (pdf-format)